Individuální konzultace na půdě školy

Vydáno: 1 minuta čtení

Může školní poradenské pracoviště v období uzavření škol realizovat na půdě školy individuální konzultace? Pokud ano, tak za jakých podmínek? >

Školská poradenská zařízení nejsou krizovými opatřeními uzavřena, jsou i nadále v provozu a vykonávají svoji činnost. S klientem (žákem) se tak lze potkávat v tomto zařízení. Pokud jde o konzultace se zaměstnanci školy, tyto vyloučeny nejsou, a to nejvýše do 6 osob zároveň.

Zdroj: MŠMT

Více aktuálních informací - Pracovní situace, kategorie Covid-19, mimořádná opatření