iKAP II: Inovace ve vzdělávání

Vydáno: 4 minuty čtení

V Praze startuje klíčový projekt na rozvoj inovací ve vzdělávání. Má zvýšit kvalitu pražského školství

Osobní rozvoj žáků, studentů i učitelů, kariérové poradenství, polytechnické dílny, prevence (kyber)šikany, vzdělání pro vedení škol, multikulturní programy, letní jazykové, programátorské nebo divadelní dílny. To vše a mnoho dalšího přináší pro pražské školy projekt nazvaný “iKAP II: Inovace ve vzdělávání”, jehož jedním z hlavních partnerů je  Pražský inovační institut (Pii). Hlavním cílem je, aby prostřednictvím inovací ve vzdělávání maximálně rozvíjel potenciál každého žáka.

“Dobrou zprávou je, že školní inkluzivní koncepce, která vznikla v červenci roku 2020, se těmito aktivitami uvádí do praxe a dochází tedy k naplnění opatření KAP, tedy krajského akčního plánu, i aktivit, které suplují činnosti místních akčních plánů,” říká Vít Šimral, radní hlavního města Prahy s gescí školství, sportu a podpory podnikání.

V září a říjnu se ve spolupráci s jedním z partnerů projektu, Smíchovskou střední průmyslovou školou a gymnáziem, natáčelo úvodní video. Představuje nejdůležitější partnery a aktivity, které projekt pražským školám nabízí. Video najdete na webu Pii

Projekt “iKAP II: Inovace ve vzdělávání” má celkem jednačtyřicet partnerů, těch hlavních, kteří budou v následujících dvou letech realizovat většinu plánovaných aktivit, je dvaadvacet. Jsou mezi nimi neziskové organizace (např. Post Bellum, Člověk v tísni, Jules a Jim nebo H40) i akademické a vzdělávací instituce (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ČVUT, Gymnázium U Libeňského zámku, SPŠ V Úžlabině v Praze 10 a další).

 

„Díky magistrátnímu projektu IKAP II: Inovace přichází Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy s aktivitami pro posílení kvality výchovy a vzdělávání na území hlavního města, a to s tématy, která dnes ve školách intenzivně rezonují: kyberšikana, rozšiřování ředitelských kompetencí či digitální vzdělávání,” říká děkan Pedagogické fakulty UK Michal Nedělka.

V Hale 40 v pražské Holešovické tržnici působí organizace H40, která bude díky projektu pokračovat v podpoře žáků, studentů a učitelů v oblasti rozvoje digitálních kompetencí, s praktickým využitím moderních technologií. „Žáci i pedagogové budou mít možnost vyzkoušet si technologie 3D tisku, virtuální a rozšířené reality, práci na audio, video a animacích a porozumět roli moderních technologií ve vzdělávání a jejich budoucím profesním životě. To vše podpořené profesním poradenstvím pro výběr studia a budoucích povolání a aktivní účastí psychologa, který se stará o problematiku prevence závislostí na digitálních technologiích a šikany v online prostředí,“ popisuje Renáta Bílková, hlavní metodička organizace H40.

Celková alokace projektu, podpořeného fondy Evropské unie (skrze OPVVV), činí 350 milionů korun. Začala v červnu letošního roku a potrvá do konce listopadu 2023. „Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání bude aktuálně reagovat na potřeby škol, ale zohledňuje samozřejmě také Strategii vzdělávací politiky 2030 (MŠMT) a Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu. Je tak důležitou součástí systému změn ve vzdělávání. Máme radost, že se zapojilo tolik partnerů s jedinečným know-how a zkušenostmi z práce se školami. Věřím, že se nám během dvou let podaří přispět k zvýšení kvality školství v Praze,“ dodává manažer projektu Petr Valenta.

Cíle projektu

Představení projektu v novém videu najdete zde.

Další informace jsou dostupné na webu Pražského inovačního institutu.

 

Zdroj: iKAP II - Inovace ve vzdělávání, Pražský inovační institut

Další aktuality