Hodnocení žáků, kteří během distanční výuky nespolupracovali.

Vydáno: 1 minuta čtení

Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Na hodnocení je v tomto pololetí vhodné pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.

V případě žáků, kteří během distanční výuky nespolupracovali, opakovaně se nezapojovali do distanční výuky, neplnili zadávané úkoly či se neřídili pokyny učitele, přestože měli pro aktivní účast na distanční výuce dostatečné podmínky, doporučuje se rovněž využít zejména slovní hodnocení, uvést v něm tyto skutečnosti, popsat nedostatky v přístupu k výuce a navrhnout konkrétní doporučení pro další práci žáka.

V případě kombinovaného hodnocení je vhodné pro klasifikaci využít jen dostupné doklady referující o znalostech a dovednostech těchto žáků a ve slovní části klasifikaci doplnit o další podstatné informace.

 

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/doporuceni-k-hodnoceni-na-vysvedceni.pdf