Hodnocení kvality vzdělávání – září 2018

Vydáno: 1 minuta čtení

Pravidelný výzkum CVVM v září 2018 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání v ČR. Otázky byly konkrétně zaměřeny na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol a hodnocení vlastního vzdělání z hlediska rozvíjení určitých schopností žáků a studentů.

Nejlépe hodnocená úroveň vzdělávání je u základních škol a gymnázií, naopak nejhůře u středních odborných učilišť. Více o hodnocení úrovně vzdělávání na jednotlivých typech škol, která se zjišťuje každoročně od roku 2002, si můžete přečíst v tomto článku.

 

Zdroj: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4727-hodnoceni-kvality-vzdelavani-zari-2018