Hledáme školy z celého Česka, které mají chuť se díky zpětné vazbě posouvat

Vydáno: 3 minuty čtení

Odpovědi na následující otázky mohou školy zjistit díky zapojení do bezplatného datového servisu, který nabízí vybraným školám Nadační fond Eduzměna!

  • Jak moc rády chodí děti do školy?
  • Zlepšuje se jejich schopnost porozumět čtenému textu nebo řešit problémy?
  • Jak si žáci stojí v matematice a vědeckém uvažování v porovnání s dalšími školami?
  • Co by se dalo vylepšit, aby se ve škole žáci cítili bezpečněji a příjemněji?
  • Jsou naši učitelé v práci spokojenější než kolegové v jiných školách? Roste jejich spokojenost? Jaké faktory k tomu přispívají?
  • Co by na škole vylepšili rodiče, kdyby měli tu možnost?

Eduzměna od září vstupuje do fáze přímé práce se školami na Kutnohorsku. Aby šlo prokázat, zda se žáci posouvají díky této spolupráci, a ne vlivem jiných celospolečenských faktorů, je kladený důraz na precizní evaluaci. Právě proto budou jedním z prvních kroků, do kterých se tým v regionu na začátku nového školního roku pustí, průzkumy znalostí i postojů žáků, učitelů a rodičů. Změřit stav na začátku spolupráce je klíčové proto, aby bylo možné následný vývoj porovnat s výchozím stavem.

V tuto chvíli hledáme školy z celého Česka, které by měly chuť se zapojit do evaluačního výzkumu. Potřebujeme totiž výsledky z Kutnohorska porovnávat s dalšími školami, které s Eduzměnou nespolupracují, a které by tvořily tzv. kontrolní vzorek. Díky tomu jim můžeme nabídnout nejen bezplatné testování a průzkumy po dobu čtyř let, ale především z nich plynoucí zajímavá data a informace, které budou moci využít pro vlastní strategické plánování. Každá kontrolní škola totiž bude dostávat unikátní individualizované zprávy na míru. Sebraná data budou navíc uvedena do kontextu, půjde porovnat jejich vývoj v čase a také s daty získanými z dalších škol v Česku.

Naším cílem v rámci evaluace a sběru dat je být pro školy maximálně užiteční a minimalizovat jakákoliv rizika. ​Proto poskytneme zpracované a anonymizované výsledky jen vedení školy a to samo rozhodne, s kým a jak případně bude výsledky dále sdílet. Naše analýzy chápeme jako podklad pro vedení školy, které si následně propojí výsledky s kontextem dané školy a doplní je o interpretaci toho, co výsledky pro školu znamenají a k jakým krokům by tedy měly vést.

Školy, které by měly zájem se do datového servisu zapojit a stát se kontrolní školou, mohou kontaktovat Moniku Hrochovou z Nadačního fondu Eduzměna (monika.hrochova@eduzmena.cz) nebo Magdalénu Klimešovou z organizace SCHOLA EMPIRICA, která je evaluátorem projektu (klimesova@scholaempirica.org).

Více informací o projektu naleznete v tomto dokumentu.

Zdroj: https://eduzmena.cz/2020/09/07/hledame-skoly-z-celeho-ceska-ktere-maji-chut-se-diky-zpetne-vazbe-posouvat/