Hledáme inspirativní učitele. Nominujte je na cenu Global Teacher Prize Czech Republic

Vydáno: 2 minuty čtení

Začíná nový ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Ocenění ukazuje inspirativní pedagogy a pomáhá tak zvýšit prestiž učitelského povolání. Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2023 zde.

Global Teacher Prize Czech Republic je národní varianta mezinárodního ocenění.  Sleduje kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. „Naším cílem je, aby cena pomohla nejen ve vytipování, podpoře a ocenění inspirativních učitelů. Doufáme, že takto získaný odborný kredit posílí jejich učitelskou pozici a sebevědomí,“ vysvětluje manažerka ceny GTP CZ Hana Matoušů.

Učitele může nominovat každý prostřednictvím formuláře na stránkách ceny. Pokud pedagog nominaci přijme, musí ještě vyplnit přihlášku. Přihlášení kandidáti budou hodnoceni na základě čtyř odborných kritérií, porota také posoudí jejich práci v hodinách. Vítězové letošního ročníku budou slavnostně vyhlášeni 1. června 2023.

Mottem letošního ročníku zůstává: „Děkujeme učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti.“ V novém spotu obracíme pozornost k samotné výuce. „Upozorňujeme na to, že do školy nechodí děti proto, aby sbíraly známky nebo, že to po nich chtějí rodiče. Dobrý učitel je dětem průvodcem na jejich cestě ve vzdělávání, učí je vzájemné spolupráci, ukazuje jim svět v souvislostech, pomáhá jim objevit jejich silné stránky a nalézt své místo ve světě,” dodává Hana Matoušů.

Zdroj: https://www.eduin.cz/clanky/tiskova-zprava-hledame-inspirativni-ucitele-nominujte-je-na-cenu-global-teacher-prize-czech-republic-2/