Historicky první pamětní deska J. A. Komenského v Praze

Vydáno: 2 minuty čtení

 Ve středu 27. března 2019 (ve 13:30) bude odhalena historicky první pamětní deska Jana Amose Komenského v Praze.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) v předvečer Dne učitelů, který si připomínáme právě v den výročí jeho narození, touto slavnostní akcí uctí odkaz osobnosti J. A. Komenského a jeho díla. Tímto dnem NPMK zakládá každoroční tradici uctění osobnosti Učitele národů a jeho duchovního odkazu (u této pamětní desky) v Praze.

Slavnostní odhalení pamětní desky J. A. Komenského zároveň předznamenává začátek národních oslav výročí J. A. Komenského, které jsou plánovány od roku 2020 až do roku 2022. Pietní akce ve Valdštejnské ulici 20, kde bude pamětní deska Zdeňka a Petra Kolářských umístěna, se zúčastní vzácní hosté ze Senátu Parlamentu České republiky a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hosty při této slavnostní příležitosti přivítá Markéta Pánková, ředitelka NPMK. Zdravici pronese Milan Štěch, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Zuzana Matušková, náměstkyně MŠMT a Jindřich Fryč, státní tajemník MŠMT. Pietního aktu se zúčastní i Zdeněk a Petr Kolářští, významní čeští sochaři a autoři pamětní desky.

Uctěním J. A. Komenského a jeho duchovního odkazu lidstvu u příležitosti Dne učitelů chce NPMK připomenout význam této osobnosti  a zároveň zdůraznit důležitost učitelské profese vůbec. Pamětní deska vznikla zásluhou NPMK.

Zdroj: https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/historicky-prvni-pametni-deska-j-komenskeho-v-praze