Hezké čtení o nehezkých krizích

Vydáno: 3 minuty čtení

Číst si zálibně knížku o krizích zavání trochu masochismem nebo sklony k destrukci, ale v případě publikace Ireny Trojanové a Zuzany Svobodové je to přece jen úplně jinak. Jde totiž vlastně o čtení uklidňující a optimistické, kdy čtenář může být sice chvílemi zaveden do těžších úvah a labyrintu pomyslných vykřičníků, nakonec se však, po prostudování všech kapitol, cítí posílen a zocelen, ba přímo osvěžen poznáním, jak lze na krize a jejich zvládání systematicky a systémově nahlížet.

Řízení školy onlineOptimisticky kniha vyznívá i přesto, že množství praktických příkladů a situací zde uvedených vytváří docela slušný thriller ze školského prostředí (a nejde rozhodně o uměle vymyšlené situace, prakticky všechny jsem během svého profesního života sám zažil nebo registroval v praxi škol). Jenže všechny ty příklady jsou doprovázeny i popisy východisek. Ne snad detailními návody, ale spíše myšlenkovými schématy, jejichž použitím lze ten který typ krize docela dobře zvládnout. A co považuji za obzvláště důležité, doporučení, postupy a východiska jsou v textu výborně podepřeny oborovou teorií, čímž dochází k ideálnímu propojení, které je dle mého soudu vždy základem profesionálního a ve výsledku úspěšného manažerského konání. Není zde žádný prostor pro obligátní „to je jen taková teorie vzdálená praxi školy“, současně ale publikace jasně ukazuje teoretická východiska, která v každém oboru zajišťují vzdalování se od metody „pokus-omyl“.
Základní schéma publikace „Před, při a po“ čtenáři umožňuje systematicky nahlédnout na procesy krizím obvykle předcházejícím, krize doprovázejícím a po krizích následujících. Autorky ukazují, jak krize mohou být zároveň příležitostmi, také ale přinášejí (i tím množstvím příkladů z praxe) osvobozující poznání, že krize jsou běžnou a nutnou součástí manažerského života, že v jejich prožívání a zvládání nejsme zdaleka sami a že je vlastně úplně normální se s nimi čas od času utkat.
Publikaci ocení samozřejmě především ředitelky a ředitelé škol a jejich zástupci, obecněji tedy manažeři působící ve školském terénu. Skvělým čtením ale může být i pro zřizovatele škol, kteří pak mohou mnohem zasvěceněji „svým“ ředitelům pomoci nebo lépe porozumět jejich starostem. Nápomocný může být tento text nepochybně pro vzdělavatele vedoucích pracovníků škol. A doporučil bych knížku i těm, kteří o pozici ve vedení škol uvažují, včetně studentů školského managementu, i když zde bych se trochu obával, aby je čtení od jejich úmyslu neodradilo. Ale ať, na tyto pozice přece potřebujeme ty, kteří mají pro strach uděláno a jen tak je něco neodradí.
Tak hezké čtení o nehezkých krizích!
Zdroj: Pro časopis Řízení školy (říjen 2021) RNDr. Jindřich Kitzberger; ředitel ZŠ Duhovka, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, čestný člen SKAV