Hackathon „Kóduj pro Česko“ otevřel města a obce

Vydáno: 4 minuty čtení

O víkendu se v Praze uskutečnil už 5. ročník nejstaršího opendatového hackathonu, tentokrát s názvem Kóduj pro Česko. Měl za cíl podpořit proces otevírání dat v městech a obcích. Zúčastnění programátoři dostali zadání vyvinout nástroje, které městům a obcím pomohou s přípravou na otevření jejich dat a s využíváním otevřených technologií obecně. Přetvořit konkrétní zadání od měst na realitu se povedlo 5 prototypům aplikací. Vítězem se stal tým zpracovávající data z Tržního řádu Prahy.

Řízení školy online

Hackathon pořádala Nadace OSF a její Fond Otakara Motejla v prostorách firmy Ataccama Software v pražském Karlíně ve dnech 25. - 27. 5. 2018. Byl určen aktivním lidem z neziskovek, businessu i veřejné správy. Ti měli možnost ukázat své programovací schopnosti a v týmech během 48 hodin vyvinout nástroje a skripty na základě konkrétních zadání. Reálné problémy, se kterými se města a obce potýkají, představili jejich zástupci přímo na místě. Účastníci a účastnice měli možnost seznámit se se zkrácenou verzí zadání písemně už před startem akce. Během celého víkendu byli soutěžním týmům k dispozici odborní mentoři.

“Hackathon Kóduj pro Česko byla obzvláště hezká akce, hlavně proto, že má sociální dopad.  Tak jsme si řekli, že do toho jdeme. Je hezké, když vzniká něco, co pomůže všem,” říká Marek Beniak, Director of Engineering v Ataccama a jeden z porotců.

Vítězné projekty

Vítězným projektem se stala mapa tržních míst v Praze.Cílem týmu jejích autorů bylo ukázat, že se s daty, které tým obdržel ve formátu Word, může pracovat jinak než dosud. Projekt převádí data z Tržního řádu města Prahy do otevřeného a strojově čitelného formátu a zobrazuje je na mapě. Zároveň umožňuje uživatelům zaregistrovat si jakékoli nové tržní místo on-line. Podnikatelům může mapa sloužit k evaluaci tržních míst v okolí. Úředníkům pomůže při schvalování nových tržních míst. Zavedení do praxe je poměrně jednoduché. Vítězný tým proto doufá, že by projekt mohl inspirovat další města k otevření svých dat.

Druhé místo získala Mapa oddlužení. Počet osob, které řeší své předlužení formou oddlužení je oproti těm v exekuci velmi malé. Projekt poukazuje na to, že v České republice stále zůstává obrovské množství lidí v dluhové pasti, kteří  nemohou institut oddlužení využít a vrátit se do normálního života. Cílem Mapy oddlužení bylo vizualizovat tento problém na lokální úroveň. Projekt pracoval s daty z insolvenčního rejstříku. Mapu mohou využívat zejména místní samosprávy, kraje, k efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde je to nejvíce potřeba.

Třetí místo získal tým s projektem Volební kalkulačka off-line. Jejím hlavním cílem je nastolit diskusi o veřejných tématech. Volební kalkulačka off-line využívá webovou aplikaci s rozpoznáváním obrazu a představuje způsob, jak pomocí nálepek, plakátů a této chytré aplikace zjistit volební shodu. Vybízí k veřejné diskusi v off-line prostoru. Základem pro vytvoření byl server www.volebnikalkulacka.cz.

“Pátým ročníkem hackathonu jsme se rozhodli jít ve stopách globální iniciativy “Code for...” (Kóduj pro...), která reaguje na stále více se rozšiřující mezeru v oblasti využívání digitálních technologií, a to mezi veřejným a neziskovým sektorem na jedné straně a soukromým sektorem na straně druhé. Hackathon Kóduj pro Česko měl otestovat, jestli se myšlenka spolupráce mezi těmito sektory dá přenést i do České republiky. Tím, že výstupy hackathonu reagovali na konkrétní zadání, vrůstá pravděpodobnost, že budou v budoucnu aktivně využívány. Věříme, že se díky podobným akcím podaří zavést stále potřebnější digitalizace i do státní správy a samosprávy,” doplnila Lenka Kováčová z Nadace OSF.

Dalšími soutěžními projekty byly

Opendata Klatovy: Datový portál pro město Klatovy. Město soutěžnímu týmu poskytlo data, která nebyla ještě nikdy předtím publikována.

KONCIL: veřejné diskusní fórum s pokročilými možnostmi hodnocení a filtrování příspěvků.

Odborná porota

Odborná porota u soutěžních projektů hodnotila technické zpracování, potenciál využití a posun v problematice. V porotě zasedli:

  • Ivo Minařík ze Světa Chytře
  • Marek Beniak z Ataccamy
  • Ondřej Profant z Otevřených měst
  • Josef Hnojil z GeoBusinessu

Více na webu: https://kodujprocesko.osf.cz/ a www.osf.cz

Zdroj: Tisková zpráva PIart ze dne 28. 5. 2018