Grantová výzva pro začleňování nových sousedů

Vydáno: 3 minuty čtení

Z Ukrajiny mezi nás

Nadace Via spustila na začátku května grantový program na podporu zapojování ukrajinských uprchlíků do české společnosti. V reakci na válku na Ukrajině podporujeme lokální iniciativy, které se rozhodly různými způsoby pomoci ukrajinským uprchlíkům v zapojení do místních sousedství. Naším cílem je poskytnout podporu již existujícím či právě vznikajícím projektům financemi potřebnými na realizaci skupinových integračních aktivit a zároveň i na aktivity, které by na místní úrovni snižovaly napětí spojené s příchodem uprchlíků, včetně začleňování ukrajinských dětí do českých tříd.

Řada z vás se už do pomoci novým sousedům spontánně pustila a my bychom vás chtěli v tomto důležitém snažení podpořit.

S jakými projekty jsme se dosud v programu setkali, se dočtete na našem blogu.

VÝŠE MOŽNÉ PODPORY

Žadatelé mohou žádat o podporu do výše 50 000 Kč. Žádat lze i opakovaně po úspěšné realizaci podpořeného záměru, maximálně však dvakrát. Podmínkou je dodání a schválení závěrečné zprávy k prvnímu projektu. 

TRVÁNÍ VÝZVY

Výzva je otevřena průběžně do vyčerpání alokované finanční podpory.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Volnočasové integrační aktivity, realizované dobrovolníky. 
 • Aktivity učitelů i žáků, napomáhající začlenění nových dětí do školního kolektivu.
 • Sousedská setkání a slavnosti zapojující uprchlíky.  
 • Zajištění zázemí nebo platforem pro snazší integraci jednotlivců a rodin do společnosti (podpůrná setkání, peer-2-peer mentoring a další). 
 • Komunitní vzdělávání (např. výuka češtiny místními dobrovolníky).   
 • Lokální kulturní, sportovní a společenské aktivity zapojující do organizace a programu nové sousedy z Ukrajiny.  
 • Organizace benefičních akcí na podporu integrace uprchlíků. 
 • Další aktivity, podporující bourání kulturních a jazykových bariér mezi domácí populací a uprchlíky.   

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Koordinace integračních aktivit.  
 • Doprava a vstupy na výlety. 
 • Materiální náklady na workshopy, komunitní vzdělávání, sousedské slavnosti, apod.  
 • Honoráře za realizaci aktivit nad rámec dobrovolnické podpory.  
 • Propagační materiály na integrační/vzdělávací aktivity. 
 • Pronájem a základní vybavení prostor pro setkávání (neinvestičního charakteru). 

NA CO NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Organizace materiálových a finančních sbírek bez dalšího přesahu směrem k integraci. 
 • Ubytování, vybavení prostor pro bydlení. 
 • Potravinová pomoc. 
 • Příspěvky na volnočasové a vzdělávací aktivity (kroužky) realizované profesionálními organizacemi.  

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Neformální skupiny přátel (skupiny od 3 osob). U mládeže nebo skupiny žáků/studentů musí být minimálně jedna osoba ve věku 18+. 
 • Neziskové organizace fungující primárně na dobrovolnickém základu. 
 • Neziskové a příspěvkové organizace (včetně školních zařízení), realizující aktivity nad rámec své agendy a se zapojením občanů. 
 • Obce do 3000 obyvatel. 

Více informací a přihlášky

Zdroj: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/z-ukrajiny-mezi-nas/