Global Teacher Prize Czech Republic (GTP CR) – národní varianta mezinárodního ocenění učitelské profese startuje i v Česku.

Vydáno: 6 minut čtení

Naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé.

Od 1. ledna do 25. března je možné nominovat kandidáta a přihlásit se do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic (GTP CR). Cena je určena pro všechny učitele základních a středních škol a jejím cílem je ocenit a podpořit kvalitní a inspirativní učitele, motivovat současné i budoucí pedagogy k výkonu jejich profese a v neposlední řadě napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání mezi českou veřejností.

Global Teacher Prize

Ocenění GTP CR organizuje obecně prospěšná společnost EDUin. Podnětem k jejímu pořádání je současná neutěšená situace v českém školství - především neadekvátní postavení a ohodnocení českých učitelů  a  nedostatečná prestiž učitelského povolání obecně. Cena má podpořit činnost kvalitních pedagogů a zároveň sloužit jako ukázka dobré praxe. Klíčem k výběru kandidátů je jejich odbornost, pedagogické schopnosti, ale také mimoškolní aktivity, angažovanost a zapojení se do učitelské komunity.

Global Teacher Prize (GTP) je ocenění, které se již čtvrtým rokem uděluje mimořádnému učiteli planety. Důraz při výběru těch nejlepších je kladen nejen na odbornost, ale také angažovanost, zaujetí, mimoškolní aktivity a snahu o zvyšování prestiže učitelského povolání. Cena v hodnotě 1 milion USD má upozornit na důležitost a nepostradatelnost učitelské profese a zároveň být uznáním pro samotné učitele.

Cenu pořádá britská soukromá nadace Varkey foundation a popudem pro její vyhlášení bylo neutěšené postavení učitelů ve světě.  Na základě celosvětového podrobného výzkumu, který si nadace nechala vypracovat, se ukázalo, že učitelské povolání je vnímáno jako nepříliš důležité, učitelé jsou špatně platově ohodnocováni a jejich prestiž ve společnosti upadá. Přitom kvalita vzdělání má zcela neoddiskutovatelně zásadní vliv na budoucí  vývoj a prosperitu každé země.

Nadace Varkey Foundation byla založena v roce 2010 a sídlí v Londýně. Jejím zakladatelem je Sunny Varkey, vlastník soukromých škol GEMS Education. Nadace působí především v oblasti vzdělávání akademických pracovníků a jejím cílem je podpora učitelské praxe, zlepšení přístupu ke vzdělávání znevýhodněných dětí v rozvojových zemích, výzkumná činnost a osvětová politika. Světovými partnery Varkey Foundation jsou UNESCO, UNICEF, Clinton Global Initiative a další.

Pořádání GTP má pozitivní efekt jak na lokální, tak na celosvětové úrovni. Již v prvním roce se ceny zúčastnilo 5000 účastníků z 127 zemí světa, což zaznamenalo velký mediální ohlas. Jedním  
z podporovatelů ceny je její veličenstvo jordánský král Rania Al Abduallah , Bill Clinton či Tony Blair.

GTP CR

Pilotní ročník české varianty mezinárodního ocenění se uskutečnil v roce 2017. Slavnostní vyhlášení proběhlo 25. září 2017 a vítězi nultého ročníku se stali Jana Kopecká ze ZŠ Kunratice, Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh a Bohuslav hora ze ZŠ Planá nad Lužnicí.

Letošní, první ročník ceny, startuje právě nyní. Od 1. ledna do 25. března 2018 je možné na stránkách ceny – www.gtpcr.cz – prostřednictvím jednoduchého formuláře nominovat kandidáta nebo se do ceny přihlásit. Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 14. června.

Nominovat kandidáta může kdokoli – jeho kolegové, žáci či široká veřejnost. Pro postup kandidáta není relevantní počet nominací – pro účast v ceně stačí, pokud je nominován pouze jednou.

Samotná nominace však nestačí, nominovaný kandidát se musí do ceny sám přihlásit a doložit svoji činnost na základě stanovených kritérií. Kandidáti se mohou přihlásit i bez toho že by byli nominování, jedinou podmínkou je, aby byli učitelé působící na základních a středních školách v ČR.

Ceně vyjádřila podporu řada osobností veřejného života – například rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, zakladatel 6D Academy Pavel Kysilka, moderátorka Ester Janečková a další.

Hodnocení kandidátů

Kandidáti ceny jsou hodnoceni na základě čtyř kritérií:

1. Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka

Smyslem je prokázat pedagogickou práci, která vede ke zlepšování žáků jako jednotlivců. Jedná se o podporu žáků v naplňování jejich potenciálu nejrůznějšími cestami a způsoby (např. zda jsou žáci i mimo školu aktivní v oboru, který učitel vyučuje). Velmi cenné je zaměření na to, jak učitel dokáže zlepšovat spodních 30 % žáků.

2. Vytváření přenositelných inovativních forem výuky

Zde je hodnoceno, zda se učitel rozvíjí a hledá různé formy a metody práce, které je ochoten i dále šířit. Důležité je, aby tyto metody a formy byly replikovatelné a šiřitelné a mohly být využity jinými učiteli.

3. Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách

Tímto kritériem je sledován přesah učitele mimo rámec dané školy a jeho další aktivitu, která však s pedagogickou prací stále souvisí. Je zde důležité, jak se učitel zapojuje do dění v daném místě, případně i globálněji (zahraničí).

4. Zapojení a vliv v profesní komunitě

Kritérium sleduje aktivní podporu učitelské profese a přínos k její prestiži. Důležité je, že kandidát podporuje ostatní kolegy v rozvoji jejich dovedností a aktivně přispívá k tomu, aby i ostatní začali učit.

Přihlášky kandidátů jsou nejprve posuzovány podle stanovené metodiky týmem hodnotitelů. Na základě bodového ohodnocení je vybráno 10 finalistů, které již hodnotí odborná porota.

V ní jsou v rámci vyváženosti a objektivity zastoupeni renomovaní odborníci z akademické, umělecké i soukromé sféry, učitelské praxe, státní správy i médií, kteří se angažují v oblasti vzdělávání.

Odborná porota navštíví finalisty v místech jejich působiště, aby mohla posoudit jejich práci se žáky přímo na hodinách. Z deseti finalistů pak budou na slavnostním večeru vybráni 3 vítězové, kteří získají částku 50.000 Kč. Automaticky také postupují do druhého kola mezinárodní varianty ceny a kandidát na prvním místě obdrží stáž na zahraniční škole.

 Zdroj: Tisková zpráva GTP CR