Get Online Week – co je to?

Vydáno: 6 minut čtení

Evropský týden Get Online Week (buď online) je výroční osvětová kampaň, která oslovuje a povzbuzuje lidi k užívání digitálních technologií a internetu s důvěrou a dovednostmi, které jim umožní získávat prospěch ze světa online příležitostí.  Kampaň organizuje každý rok v březnu sdružení Telecentre Europe (TE) s podporou korporací, neziskových organizací a veřejné správy. Telecentre Europe je organizace, která zastřešuje a reprezentuje evropskou síť  výukových center informačních a telekomunikačních technologií (ICT learning centres).

Proč potřebujeme Get Online Week?

  • 45 % evropské populace má nedostatečnou úroveň digitálních dovedností
  • 37 % pracovních sil v Evropě má nedostatečnou úroveň digitálních dovedností
  • 16 % Evropanů nikdy nepoužilo internet!

Řízení školy online

GOW 2017: Kampaň s mnoha rozměry

V letošním roce proběhne Get Online Week (GOW 2017) v týdnu od 27. března do 2. dubna. Možná se zapomíná, že i v roce 2017 je posilování digitální gramotnosti pro společnost důležité. O tom je přesvědčeno všech 24 národních partnerů celoevropské kampaně, které s námi váže dlouhodobá spolupráce. Společně se 4.000 partnerskými organizacemi sdružení Telecentre Europe zapojí letošní kampaň více než  70.000 lidí a osloví statisíce Evropanů.  

Lidé a jejich dovednosti – nikoliv stroje a technologie, jsou dnes nejvýznamnější součástí probíhající digitální transformace!

Digitální neznalost vytváří úzkost, pochybnosti a nejistotu ohledně budoucnosti. Spíše než vzdorovat  digitální transformaci si musí lidé a organizace bez zbytečných odkladů začít osvojovat soubor dovedností, který se bude neustále měnit a vyvíjet.

Aktivity, semináře a události letošní kampaně Get Online Week 2017 budou zaměřeny na následující témata:

  • Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity): bezpečné užívání digitálních technologií
    a internetu, řízení své (digitální) identity
  • Elektronické služby (eServices): naučit se držet krok s eServices (eGovernment, eBanking, eHealth, eCommerce)
  • Zaměstnání a podnikání (Employment and entrepreneurship): naučit se novým dovednostem pro práci a vlastní byznys

V České republice klademe letos důraz na ochranu soukromí. To se týká kybernetické bezpečnosti, ale také elektronických služeb – například elektronického obchodu
a bankovnictví. 

V rámci kampaně budeme propagovat i probíhající soutěž BEZIP, jejímž cílem je formulovat a nastavit pravidla bezpečného internetového provozu. Náměty vzešlé ze soutěže budou dále rozvíjeny a propagovány, zejména mezi dětmi.

I-LINC  

I-LINC je otevřená členská platforma umožňující kontakt s partery, kteří mají zájem o zlepšení zaměstnatelnosti a podnikání mládeže. I-LINC je zde proto, abyste našli způsoby, jak posílit mladé lidi, aby se stali průkopníky změn s využitím informačních a komunikačních technologií jako hlavních nástrojů pro tyto změny.

Komunita I-Linku je místem pro interakci a nalézání nových partnerů nebo organizací pro váš projekt.

Přidejte se ke komunitě I-LINC, zapojte se, využijte bohaté výukové zdroje, komunikujte s ostatními partnery, vyměňujte si nápady a vytvořte síť pro všechny uživatele se zájmem o využití digitálních technologií v oblasti formálního a neformálního vzdělávání.

V roce 2017 budou všichni partneři kampaně využívat platformu I-LINC ke komunikacia sdílení zdrojů. Zaregistrujte se! 

Užitečné nástroje

Testy

 Řízení školy online

Barometr schopností spolupracovat online (Online Collaboration Skills Barometer): Sebehodnotící nástroj je k dispozici zdarma, pomáhá uživatelům vyhodnotit vlastní znalosti týkající se online spolupráce. Uživatelé zde mohou otestovat své znalosti a schopnosti ve třech oblastech: obecné znalosti týkající se nástrojů pro online spolupráci, webináře a mobilní kolaborativní nástroje.

K dispozici je v pěti jazykových mutacích: EN, DE, EE, LV, LT

 Řízení školy online

Sebehodnotící test digitálních kompetencí (Digital Competences Self-Diagnosis Test): Bezplatný nástroj, který poskytuje uživatelům možnost vyhodnocení vlastního digitálního profilu coby občana v následujících parametrech: schopnost rozvíjet digitální kompetence, zkušenosti ze školení ICT, úroveň digitálních kompetencí. V angličtině.

 Řízení školy online

YouRock: Bezplatný vícejazyčný nástroj o zaměstnatelnosti, který pomáhá mladým lidem odhalit své pracovní dovednosti na základě svých každodenních aktivit a vytvořit své portfolio k prezentaci svých schopností.

 Řízení školy online

Skillage: Vícejazyčný sebehodnotící nástroj určený mladým lidem k hodnocení svých ICT dovedností a pobídnout je k trénování ICT dovedností a získání certifikací.

K dispozici i v češtině

 

Testování a výuka

 Řízení školy online

Výukové metodiky Mozilla Teaching Activities: Bezplatné metodiky vytvořené pedagogy a technology. Každá metodika obsahuje instrukce a postupy otestované ve školách, při mimoškolní výuce, v knihovnách a komunitních centrech po celém světě. Hodí se pro výuku programování,  pochopení proč je soukromí důležité nebo tvorbu webových stránek – je to poutavé a zábavné! V angličtině.

Řízení školy online 

Cisco NetAcad: Výukový program k získání IT dovedností pro uplatnění v zaměstnání.  Pro telecentra nabízí kurzy Get Connected Course (základní), IT essentials (IT technici) a Internet of Things (Internet věcí – nejsou vyžadovány předchozí speciální znalosti).

V angličtině.

 Řízení školy online

Microsoft YouthSpark Hub: Webový portál s řadou nástrojů pro mladé lidi, kteří chtějí získat nové dovednosti, připravit se k povolání, nastartovat svůj vlastní byznys a zjistit jaké programy pro mládež nabízí Microsoft.

V angličtině.

 Řízení školy online

HP Life: HP LIFE e-Learning je zdarma přístupný online tréninkový program určený studentům a podnikatelům, k rozvoji jejich IT a podnikatelských dovedností.

V angličtině.

 Řízení školy online

Web podle nás (The Web We Want): Vícejazyčná pomůcka pro mládež informuje, jaká mají online práva, soukromí, testuje dovednosti, sdílí nápady a nabízí tipy a nástroje pro svět online.

V češtině

 Řízení školy online

Internetové knoflíky Internet Buttons: Webový nástroj k vytváření personalizovaných prvků a záložek pro web.

 Řízení školy online

Multimediální akademie Telecenter (Telecentre Multimedia Academy): Přehled programů sedmi evropských Telecenter s jejich nabídkou mediální gramotnosti šité na míru dospělým na téma jak používat a tvořit média na bázi ICT, audiovizuální techniky a fotografií.

 Řízení školy online

Safer Internet (Better internet for kids): Celoevropská síť národních osvětových center, které realizují propagační a vzdělávací kampaně
o bezpečnějším užívání internetu. Hlavní událostí je každoroční Den bezpečnějšího internetu

 Řízení školy online

Bezpečně-online.cz. Webové stránky Národního centra bezpečnějšího internetu s metodikami a výukovými materiály o internetové bezpečnosti pro učitele, žáky a rodiče.