FyzikAR 7 představuje nové atraktivní rozměry ve vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak bude vypadat vzdělávání v budoucnosti? Podle posledních trendů, by se děti měly učit spolupráci, řešení problémů a komunikaci. Nejen že na ně čekají zaměstnání, která současné generaci ještě ani nejsou známá, ale poslední odhady předpokládají, že se lidé budou muset učit průběžně celý život, aby se zvládli adaptovat na čím dál rychlejší proměny světa a technologií.

Pomůckou, která by měla v budoucnu výuku zefektivnit je nová interaktivní učebnice s tabletem a pracovními listy FyzikAR 7, za kterou stojí kolektiv autorů Vítek Škop, umělecko-technologické studio VR_Musashi a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Na jakém principu aplikace FyzikAR 7 funguje? Interaktivní učebnice FyzikAR 7 je aplikace k výuce fyziky pro 7.třídu, která využívá rozšířenou realitu. Můžete ji volně zapojit do své výuky, doplnit o vlastní aktivity nebo její části používat jako názorné, opěrné body. Díky této aplikaci a pracovním listům se žáci seznamují s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované (rozšířené) reality - zábavnou a hravou formou. 47 animací doplněných o texty, otázky a úkoly pracuje s příklady z reálného života. Žáci jsou tak vedeni k praktickému zamyšlení a snažšímu zapamatování látky. Mimo to je aplikace s pracovními listy koncipovaná tak, aby rozvíjela digitální gramotnost a kreativitu - vlastnoručně vyplněné pracovní listy s rozpracovanými příklady mohou studentům nadále sloužit jako učební pomůcka.

Učebnice byla zatím testovaná na několika základních školách při výuce fyziky. „Výsledky testování vnímáme velice kladně, nicméně je před námi ještě dlouhá cesta abychom dokázali s jistotou říci, jak projekt děti skutečně posouvá. Velký beneft vidím v tom, že na rozdíl od klasické učebnice, se děti u aplikace více zabaví a zároveň se zapojí do pokusů. Příklady a úlohy nejsou tak explicitně vysvětleny, žáky tudíž napadají vlastní řešení a kreativně pak domýšlí jednotlivé úlohy.“ hodnotí učitel a spoluautor František Cáb.

Kolektiv autorů se zamýšlel nad otázkami porozumění současnému světu, zejména ve vztahu k digitálním technologiím. Digitální technologie se ve společnosti osvědčila jako dobrý sluha, ale špatný pán. Je tedy třeba nejmladší generaci učit tak, aby s technologiemi uměla zacházet správně a využívat je k získávání ověřených informací a uskutečňování reálných cílů.

 

Zdroj: Tisková zpráva k FyzikAr 7