Fond Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá ukrajinským dětem

Vydáno: 1 minuta čtení

Nadace Terezy Maxové dětem stále pomáhá ukrajinským žákům a studentům v ČR v integraci a vzdělávání.

Přijímá žádosti na úhradu školních pobytů (školy v přírodě, výlety…), školou organizovaných kulturních a sportovních akcí a psychologické podpory. Školy mohou pro své žáky a studenty podávat žádosti průběžně do maximální výše podpory 5 000 Kč / dítě / pololetí školního roku.

Více informací o fondu včetně formulářů žádosti naleznete na: Fond pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR - NTMd (nadaceterezymaxove.cz).

Zdroj: Nadace Terezy Maxové