Focení žáků bez roušek

Vydáno: 1 minuta čtení

Je možné v tuto chvíli organizovat hromadné focení žáků ve škole, pokud by si při společné fotce žáci sundali roušky? (Focení by se uskutečnilo venku.)

K dnešnímu dni se používají pravidla daná Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN ze dne 4. května 2021.

Podle čl. I odst. 1 písm. b) tohoto mimořádného opatření se všem osobám s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), … na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Více informací v Pracovní situaci "Hromadné focení žáků ve škole"

Zdroj: Pro Řízení školy online PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.