Financování regionálního školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Celostátní konference

Společnost Seminaria pořádá ve středu, 17. 10. 2018 v Praze celostátní konferenci na téma Financování regionálního školství. Finanční zdroje v českém školství jsou velmi omezené a ze strany státního rozpočtu dlouhodobě podhodnocené.

Na odborné akci vystoupí mimo jiné Vítězslav Němčák, kterýseznámí účastníky s aktuálním stavem nové právní úpravy financování regionálního školství, Hana Lipovská se srovnáním různých modelů financování škol a Petra Počtová s aktuálními postřehy z dotačních titulů.

Řízení školy onlineMezi základní principy nového systému financování patří zajištění rovnosti financování škol, které nová reforma upravuje tak, aby rozdíly byly nedůvodné. Za zmínku také stojí zajištění větší transparentnosti, z důvodu zavedení odlišného systému financování v různých úrovních škol. Nový systém dále klade důraz na správné, pravdivé a úplné vykazování údajů, které slouží jako podklad při tvorbě rozpočtu školy či školského zařízení.

Reforma řeší věcné rozdíly vzdělávacího systému v jednotlivých krajích, nerovnosti v odměňování zaměstnanců škol, odstraňuje různé financování stejných vzdělávacích oborů a negativní finanční dopady při snížení počtu žáků. Reforma se tak snaží reagovat na předimenzované množství přijímaných žáků na střední školy bez ohledu na jejich studijní předpoklady v zájmu získání nezbytného objemu finančních prostředků pro svoji činnost.

Na konferenci se účastníci dozví, jaké je legislativní pozadí reformy financování a jaké konkrétní dopady bude mít v rozpočtech různých typů škol. Zároveň představíme další možné zdroje financování a jejich využitelnost ve školách - výhody i omezení dotací či sponzoringu a vlastní ekonomické činnosti.

Konference je určena zejména pro ředitele mateřských, základních a středních škol, pro jejich ekonomy i účetní. Stejně tak je vhodná pro zástupce zřizovatelů těchto škol.

Další informace o konferenci naleznete na našich webových stránkách www.seminaria.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 11. září 2018, Seminaria, s. r. o.