Finanční podpora na znevýhodněné žáky je od ledna vázána na konkrétní školy

Vydáno: 3 minuty čtení

Finanční podpora na vzdělávání znevýhodněných žáků je od 1. 1. 2017 vázána na potřeby konkrétních škol. Krajské úřady tak z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostanou peníze podle vykázaných potřeb každé školy, a přesně tuto částku pak jednotlivým školám odešlou. Díky opatřením na podporu znevýhodněných žáků mohou nyní školy využívat více asistentů a nakupovat speciální pomůcky.

Řízení školyKrajské úřady dostanou od 1. 1. 2017 z MŠMT cíleně finance na podpůrná opatření  dle skutečně vykázaných potřeb každé jednotlivé školy. Čerpání peněz se tak zrychlí a získat podporu je jednodušší.

 Na podporu společného vzdělávání přidalo MŠMT v loňském roce více než půl miliardy korun. „Dále jsme vyhlásili rozvojové programy, z nichž mohou školy žádat o peníze na asistenty pedagogů nebo nákup speciálních učebních pomůcek pro konkrétního žáka. Na nadstandardní opatření v rámci celé školy, například zřízení funkce školního psychologa nebo sociálního pedagoga, pak mohou školy získat peníze z průběžně vyhlašovaných výzev z EU fondů,“ vysvětlil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Stanislav Štech hlavní kroky k zajištění dostupnějšího vzdělávání žáků se znevýhodněním.

Peníze rozdělují krajské úřady. Ty obdržely v mimořádném termínu údaje o tom, jakou podporu školy poskytují. Peníze z MŠMT budou kraje nově dostávat právě s ohledem na vykázané potřeby škol. Pro školy je navíc připravena zjednodušená žádost o dotace, a získání příspěvku je tak snazší. Kraje už také mají k dispozici prostředky na asistenty pedagoga, kteří nastoupili do prosince 2016.

Peníze na podporu společného vzděláváníurčené na rok 2017 budou moci školy využít už v tomto školním roce. Letos také očekáváme zvýšený zájem o služby školských poradenských zařízení, proto jsme na navýšení jejich kapacit vypsali nový program,“ dodal náměstek Štech. Ministerstvo také plánuje z titulu společného vzdělávání pravidelně provádět úpravy rozpočtu, které zohlední konkrétní potřeby jednotlivých krajů.

 Pedagogicko-psychologickým poradnám, které se kvůli zvýšené diagnostice potýkaly s větší administrativou, byl už v loňském roce navýšen rozpočet o 80 milionů korun. Na asistenty pedagogů v soukromých a církevních školách pro zdravotně postižené pak bylo v rámci rozvojového programu rozděleno dalších 150 milionů korun a na asistenty pro sociálně znevýhodněné žáky 119 milionů korun navíc. Kromě navýšení rozpočtu na podpůrná opatření a změny v systému financování se také na podporu znevýhodněných žáků upravila legislativa a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, přičemž byla zrušena příloha pro děti s lehkým mentálním postižením. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/financni-podpora-na-znevyhodnene-zaky-je-od-ledna-vazana-na