Finále ocenění Eduína 2018 ukazuje širokou paletu inovací v českém vzdělávání

Vydáno: 5 minut čtení

Univerzity, školy, studenti, pedagogové, festivaly, digitální platformy i města se snaží o proměnu vzdělávání. Veřejnost jim může vyjádřit podporu v on-line hlasování.

Porota vybrala devět projektů nominovaných na cenu Eduína 2018, které v oblasti vzdělávání nejlépe odpovídají na výzvy současné společnosti. Finalisté se nyní připravují na živé prezentace, na základě kterých nezávislá porota vybere tři oceněné. Cenu veřejnosti získají tři projekty, které se nejlépe umístí v on-line hlasování, jež probíhá do 24. 3. 2019. Pomozte nám vytvářet pestrý souhrn inovací v českém vzdělávání.

Od roku 2013 získalo ocenění Eduína 33 projektů a několik významných osobností, které dlouhodobě přispívají ke zlepšení vzdělávání v ČR. Zároveň se podařilo společnosti EDUin a spolupracujícím partnerům i expertům v nezávislých komisích shromáždit a ohodnotit 400 inovací českého vzdělávání. Eduínu za rok 2018 udělujeme také díky Nadaci Blíž k sobě, časopisu Řízení školy a podpoře serveru Rodiče vítáni.

Hlasování veřejnosti probíhá do 24. března 2019 na adrese www.eduina.cz.

Autoři finálových projektů získají pro přípravu na slavnostní večer podporu v podobě workshopu prezentačních dovedností a konzultací s odborníky. Závěrečné klání se uskuteční 28. března ve formátu TED Talks, tedy krátkých a energických prezentací.

Do finále za rok 2018 postoupili

 • ALT – veřejný gymnaziální program, který se snaží hledat odpověď na otázku, jak má vypadat vzdělávání pro současný svět. Využívá výuku v integrovaných tematických blocích, formativní zpětnou vazbu, cílený osobnostní rozvoj nebo např. výuku v projektech a expedicích.
 • Festival Maker Faire Prague 2019 – největší světová přehlídka kreativity, inovací a důmyslnosti pro celou rodinu. První ročník v ČR v loňském roce navštívilo 10 000 návštěvníků a představilo se 200 vystavovatelů, mezi nimi inženýři, řemeslníci, umělci, kutilové, zahradníci i vědci.
 • Každý může změnit svět – šestidílná vzdělávací videosérie seznamuje mladé diváky prostřednictvím života Václava Havla s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu a ukazuje jim důležitost boje za lidská práva.
 • Kreativní partnerství – spolupráce pedagoga a umělce přináší do výuky prostřednictvím dlouhodobých třídních projektů nové výukové metody. Kreativní partnerství propojuje předměty, aktivně zapojuje žáky a rozvíjí jejich tvořivost.
 • Nenech to být – webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách. Za společností stojí tým středoškoláků, kteří se s šikanou sami setkávali.
 • PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení – komplexní změna školního předmětu informatika, která vzniká spoluprací všech pedagogických fakult v ČR. Mění zaměření předmětu z uživatelského ovládání počítače na robotiku, programování, porozumění světu počítačů.
 • Stavitelé města – součást Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Žáci mapují lokality zranitelné vůči změně klimatu v okolí školy, navrhují adaptační opatření, své návrhy zpracují a představí je zastupitelům a úředníkům MHMP. Vítězné návrhy získají finanční prostředky na realizaci.
 • Stužák – studenti vysokých škol, kteří kromě svého studia pomocí hravých a interaktivních workshopů předávají svoje nově nabyté znalosti studentům středních škol. Obohacují tak především výuku kritického myšlení a společenských věd.
 • Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách – efektivní nástroj občanského vzdělávání, který může v sociálně vyloučených lokalitách navracet důvěru v demokratický systém a jednotlivcům sebedůvěru i pocit, že věci ve svém okolí dokáží měnit.

Ocenění v předchozím ročníku

 • Cena odborné poroty: Učíme se venku (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.; Chaloupky, o. p. s.; Lipka) – iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem
 • Cena veřejnosti: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum) – díky metodám zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky žáci prožívají příběhy pamětníků a hledají paralely současného světa s minulostí
 • Eduína ZOOM: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, z. s.; Eutis, o. p. s.) – spojení studentů s lokálním politikem do týmu, který vypracuje a připraví k realizaci projekt řešící lokální problém
 • Do Auly slávy byl uveden Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra TEREZA a člen poroty z titulu zástupce loňského vítěze řekl: „Překvapilo mě, jaký přínos pro nás loňské ocenění Eduínou mělo. Povzbudilo nás, že naše práce má smysl, náš projekt byl více vidět a navázali jsme nová partnerství. Letošní finalisté mají skvělé projekty, a tak se těším, jak je představí na slavnostním večeru.“

Zdroj: https://www.eduin.cz/clanky/tiskova-zprava-finale-oceneni-eduina-2018-ukazuje-sirokou-paletu-inovaci-v-ceskem-vzdelavani/