Finále 42. ročníku celostátní přehlídky SOČ se letos uskuteční prostřednictvím digitálních technologií

Vydáno: 4 minuty čtení

V sobotu 13. června se mezi  9:00 a 10:00 hodinou uskuteční celostátní přehlídka SOČ. Prostřednictvím fóra SOČ budou soutěžícím kladeny doplňující otázky. Dotazy i odpovědi je možné sledovat na odkazu https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/42-celostatni-prehlidka-online/ v členění podle jednotlivých oborů.

Logo NPI ČRVe finálovém kole představí své práce téměř 300 autorů 274 soutěžních prací z celé České republiky. Výsledky soutěže budou letos zveřejněny opět netradičně formou video prezentace na webu soutěže www.soc.cz v neděli 14. června v 14:00 hodin.

V každém z 18 soutěžních oborů budou uděleny ceny laureátům a dalším úspěšným autorům soutěžních prací SOČ 2020. Nejlepší autory samostatných prací navrhnou předsedové odborných porot na navazující zahraniční soutěže v USA, Číně a v Evropě, na Cenu Učené společnosti, Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, do soutěže České hlavičky a na další odborné aktivity v ČR a v zahraničí.

Záštity nad letošním ročníkem převzali již tradičně předsedkyně Akademie věd ČR v. v. i. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. nad oborem 03 chemie, rektorka Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. nad obory 07 zemědělství, potravinářství, vodní a lesní hospodářství a ochrana a tvorba životního prostředí, obor 06 zdravotnictví zaštítil ředitel Fyziologického ústavu AV ČR MUDr. Jan Kopecký, CSc., záštitu nad oborem 13 ekonomika a řízení převzala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Soutěž SOČ je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v 18 oborech  zahrnujících celou škálu vědních oblastí od přírodovědných přes technické po humanitní a společenskovědné. Obor a téma práce si studenti volí sami, zcela svobodně na základě svého zájmu. Často při zpracování odborné práce spolupracují s vysokými školami, pracovišti akademie věd či firmami, které nabízejí studentům témata a konzultanty. Řada prací ale vzniká ve skromnějších podmínkách školních laboratoří, či se jedná o tzv. garážové práce především z technických oborů. Do soutěže se hlásí jak studenti prestižních gymnázií, tak žáci středních odborných škol a šanci na úspěch mají všichni. Oceňuje se především nápad, originalita, tvořivost. Práce bude hodnotit 90 odborníků z vysokých, středních a dalších typů škol, odborných a vědeckých institucí.

_________

Kvůli pandemii se letos všechny badatelské zahraniční soutěže postupně rušily. Nakonec se organizátoři rozhodli pro oline formu. Organizátoři největší badatelské soutěže Regeneron ISEF v USA uspořádali alespoň přehlídku prací a setkání všech příznivců ve virtuálním prostředí výstavních prostor, ve kterých se soutěž měla konat. Organizátoři čínské soutěže CASTIC uspořádají soutěž online v podzimním termínu a naši kolegové na Slovensku uspořádali SOČ rovněž s využitím IT technologií.

Zastavení rozběhnuté soutěže hrozilo ještě v polovině března po vyhlášení nouzového stavu i samotné české celostátní soutěži SOČ. Studenti by tak poprvé v historii nemohli obhájit před porotou své práce, kterým se věnovali několik měsíců a mnohdy i déle. Díky nadšencům z Ústřední komise SOČ, kteří přes nepříznivou situaci a řadu omezení navrhli řešení s použitím digitálních technologií, se soutěž zase nastartovala. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Soutěžící během několika dnů natočili skvělá videa s obhajobou práce, která mají dnes za sebou již tisíce zhlédnutí (k dispozici na YouTube: Hashtag #socjededal). Rozběhla se okresní a krajská kola. V některých krajích bez jakékoliv finanční podpory, dobrovolnicky.

Kromě tradičního prostudování studentských prací a zhlédnutí video prezentací probíhalo samotné rozhodování porotců o tom, kdo byl nejlepší a stanovení pořadí prací pomocí doplňujících dotazů na fóru SOČ, případně použili organizátoři Skype či realizovali video-konferenci.

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ) je důkazem toho, že i na střední škole je možné tzv. dělat vědu.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 10. června 2020 NPI ČR