Exelence a rozvoj učitelů pro 21. století – webinář P-KAP

Vydáno: 1 minuta čtení

Co je třeba vědět, z čeho vyjít a s čím počítat, aby mohla škola efektivně akčně plánovat rozvoj pedagogického sboru i školního managementu? Webinář se zahraničními odborníky zaměřený na oblast plánování a řízení se koná 11. listopadu 2021.

Rozvoj školy a učitelů je základem pro dlouhodobě úspěšné fungování jakékoliv vzdělávací organizace. Vyhodnocení stavu školy a sebehodnocení jednotlivých učitelů je první bod, se kterým začít. Na webináři se seznámíte s tématy, jako je excelence, sebehodnocení školy, sebehodnocení učitelů/ředitelů a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století.

Webinář se koná 11. 11. 2021 do 13 do 15 hodin.

Tři zahraniční experti se podělí o své znalosti, inspirativní praxi, praktická doporučení a tipy pro každodenní použití. Zároveň zmíní přínosy, které má pro školu použití těchto metod,
a možné překážky, které je třeba znát a připravit se na ně.

Do webináře zařadíme diskuze v menších skupinách, které přispějí k lepšímu pochopení problematiky, a je naplánován také prostor pro vaše dotazy.

Na společné online setkání se těší mezinárodní experti – hodnotitelé EFQM s praktickou zkušeností se zaváděním excelence ve školách a zakladatelka rozvojového konceptu Learn&Lead.

 

Zdroj: WEBINAAR_11_11_2021_pozvanka_program.pdf (nuv.cz)