Evropský týden odborných dovedností 2016

Vydáno: 4 minuty čtení

Evropská komise vyhlásila ve dnech 5. - 9. 12. 2016 Evropský týden odborných dovedností Objev svůj talent!, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a obraz odborného vzdělávání v členských zemích EU. Odborné vzdělávání může vést ke kvalitnímu zaměstnání, atraktivní a zajímavé kariéře a příležitostem pro další zlepšení stávajících dovedností nebo pro získání dovedností z jiných oborů.  

„České odborné vzdělávání má velmi dobrou úroveň. Naráží však ve svém rozvoji i na problémy, mezi něž patří například jeho podceňování ze strany uchazečů o středoškolské vzdělávání a jejich rodičů zejména ve vztahu k technickým oborům nebo slabší spolupráce zaměstnavatelů s odbornými školami v porovnání s vyspělými zeměmi. Odborné vzdělávání se může úspěšně rozvíjet jen při dobré spolupráci odborných škol, jejich zřizovatelů, zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných aktérů,“ řekl státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč.

Evropský týden odborných dovedností koresponduje s vyhlášením dokumentu Evropské komise s názvem Nová agenda dovedností pro Evropu, přijatým letos v červnu. Reaguje na zjištění, že 70 milionů Evropanů nemá náležité základní dovednosti a 40 % zaměstnavatelů nemůže najít zaměstnance s relevantními dovednostmi. Odborné vzdělání a získané dovednosti budou určovat konkurenceschopnost a kapacitu k inovacím v jednotlivých zemích i v celé Evropské unii.

Evropský vzdělávací program Erasmus+ je jedním z nástrojů pro naplňování cílů Nové agendy dovedností, zejména v oblasti realizace praktických zahraničních stáží. Jedná se o pracovní stáže žáků a profesní rozvoj pracovníků, při kterých dochází k prohlubování odborných dovedností. „V programu Erasmus+ bylo od roku 2014 vynaloženo téměř 20 000 000 eur na podporu takřka 10 000 zahraničních mobilit žáků a pracovníků převážně odborných škol a učilišť,“ uvádí ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova.

Zlepšit spolupráci škol s firmami a podpořit polytechnické vzdělání mají také krajské akční plány, které se nyní dokončují ve všech krajích České republiky. Kromě krajů budou své akční plány pro rozvoj vzdělávání tvořit i školy."Akční plány mají za cíl sladit priority vzdělávání na školské, krajské a národní úrovni," říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání. "Modernizace odborného vzdělávání je příležitostí k zajištění souladu odborného vzdělávání s měnící se podobou kvalifikací," dodává Úlovcová.

V průběhu Evropského týdne odborných dovedností bylo v členských zemích EU uspořádáno přes 800 akcí. V České republice pověřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinací akcí Dům zahraniční spolupráce. V regionech se uskutečnilo 54 konferencí, dnů otevřených dveří, výstav a veletrhů za účasti pracovníků odborných škol, zástupců řídících orgánů odborného školství, zaměstnavatelů, podnikatelů a dalších relevantních organizací podílejících se na odborném vzdělávání. Příkladem je výstava Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích Haló – tady chemie, veletrhy fiktivních firem ve více městech nebo Den otevřených dveří Středního odborného učiliště strojírenského Škody Auto v Mladé Boleslavi určený výhradně pro dívky. Jak dodává Martin Slabihoudek, ředitel Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO a.s.: „Jedním z hlavních cílů bylo zatraktivnění technicky zaměřených oborů na naší škole právě dívkám. Ukázat jim díky zážitkově připravenému programu, že se technických oborů nemusí obávat. Všechny obory nabízené na našem učilišti jsou určeny i pro dívky. Největšímu zájmu ze strany dívek se těší obory Průmyslový logistik a autolakýrník. Momentálně u nás studuje 107 dívek, což činí téměř 13% z celkového počtu žáků. Všem úspěšným  absolventům garantuje firma ŠKODA AUTO nabídku pracovního místa, a to v oborech, ve kterých se vyučily." 

Pro více informací, prosím kontaktujte:

Mgr. Jitka Novotná, Media relations DZS, GSM: 723 540 511, e-mail: jitka.novotna@jnpublicity.czwww.dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která podporuje mezinárodní spolupráci se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS plní roli národní agentury pro program Erasmus+ v České republice.

Informace k programu Erasmus+ naleznete na www.naerasmusplus.cz.

Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/evropsky-tyden-odbornych-dovednosti-2016