Evropská komise hledá partnery k provozování informačních středisek EUROPE DIRECT

Vydáno: 3 minuty čtení

Buďte v přímém spojení s Evropou ve svém regionu!

Evropská komise hledá partnerské organizace, které budou provozovat informační střediska EUROPE DIRECT v období 2021–2025. Vypsala proto výzvu, na niž mohou zájemci reagovat do 15. října 2020. Jednotlivá střediska získají od Komise grant na činnost, která má dvojí cíl: poskytovat veřejnosti základní informace o EU a referovat o aktuálním evropském dění.

V uplynulém období byla občanům k dispozici střediska v deseti regionech České republiky a jen za loňský rok uskutečnila na 500 akcí. Co mohou získat uchazeči o provozování EUROPE DIRECT? Kromě významné grantové podpory po dobu trvání pětileté rámcové dohody poskytuje Evropská komise školení pro pracovníky středisek, publikační materiály pro veřejnost i školy či příležitosti k zapojení do celoevropské sítě o více než 400 pobočkách.

Současná obtížná situace způsobená epidemií koronaviru představuje obrovskou zatěžkávací zkoušku pro občany v Česku i v celé Evropě. Zároveň ukazuje, jak důležité je přinášet aktuální a pravdivé zprávy o evropském dění přímo občanům na místní úrovni. Účinné a rychlé informování o živých tématech souvisejících s EU bude i jednou z klíčových rolí budoucí generace EUROPE DIRECT. Na EU nyní čeká významný úkol v podobě ekonomické obnovy. Evropská komise již přislíbila více než miliardu eur na pomoc obcím, podnikům i neziskovým subjektům v ČR na řešení finančních problémů a na to, aby se vypořádaly s následky ekonomického poklesu, jejž způsobila tvrdá epidemiologická opatření. Střediska EUROPE DIRECT budou plnit zásadní úlohu v informování na místní úrovni v jednotlivých regionech ČR o tom, jaké jsou možnosti pro čerpání zmíněných finančních prostředků.

Zkušenosti z dřívějšího fungování sítě ukazují, že informační střediska EUROPE DIRECT dokážou mnohem víc. Aktivně se totiž zapojují do rozvoje kulturního a společenského dění v regionech. Jen za rok 2019 bylo v České republice vynaloženo více než 200 000 eur na podporu různých akcí a komunikačních nástrojů, jež se zaměřily na těsnější propojení veřejnosti v regionech s Evropou. Střediska EUROPE DIRECT, v úzké spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, rovněž zintenzivnila a zefektivnila dialog s občany, čímž vzrostl jejich aktivní zájem o Evropskou unii a evropská témata.

Pro období 2021-2025 bude výše ročního grantu pro jednotlivá střediska 30 400 eur. Součástí EUROPE DIRECT se mohou stát veřejné orgány, ale také soukromé subjekty plnící úkoly veřejné služby.

Uchazeči mohou své nabídky předkládat od 30. června do 15. října 2020. Veškeré pokyny, podrobné informace a dokumenty ke stažení naleznete na https://ec.europa.eu/czech-republic/business-funding/grants_cs_cs.

Pro informace o roli a práci Zastoupení Evropské komise v ČR navštivte také náš web nebo sociální sítě (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram). Bližší informace o síti EUROPE DIRECT naleznete na následujících webových stránkách:
https://www.europedirect.cz

 

Zdroj: https://www.europedirect.cz