European Money Quiz

Vydáno: 2 minuty čtení

Celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti se uskuteční poprvé v roce 2018 a jejím cílem je zlepšit finanční znalosti žáků ve věku od 13 do 15 let (tedy 7. - 9. tříd).

Soutěž bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve jako celostátní (národní) soutěž tříd v každé ze zapojených zemí. V České republice to bude v týdnu od 9. do 13. dubna 2018. A poté celoevropské finále, které se uskuteční 8. května 2018 v Bruselu a kterého se zúčastní vítězné týmy, resp. 2 zástupci vítězné třídy z každé země. Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2018 a získají odměnu pro svoji třídu. Soutěž bude probíhat na platformě Kahoot!, kde si také bude možné vyzkoušet přípravné testy. Testové otázky týkající se finančního vzdělávání jsou na platformě Kahoot! v českém jazyce. Bližší informace o platformě Kahoot! najdete v příručce/sekci pro učitele - zde.

Do soutěže jsou zapojeny třídy odpovídajících věkových kategorií z Albánie, Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Černé Hory, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska a Velké Británie, a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.

Soutěž European Money Quiz je iniciativou evropského bankovního sektoru, který již čtvrtým rokem pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF) organizuje tzv. Evropský týden peněz (European Money Week) – osvětový týden na podporu finančního vzdělávání v celé Evropě. Kromě různorodých aktivit, kterým se jednotlivé země věnují v průběhu celého roku, se vždy během jednoho březnového týdne uskuteční ve 20 zemích Evropy stovky setkání, rozhovorů, učebních hodin a jiných aktivit věnovaných rozvoji finančního vzdělávání dětí, a někdy i dospělých.

V tomto roce bude Evropský týden peněz probíhat v týdnu od 12. do 18. března. S ohledem na jarní prázdniny se však národní kolo soutěže v České republice uskuteční v jiném termínu, a to v týdnu od 9. do 13. dubna 2018. Registrace do národního kola soutěže probíhá pomocí kontaktního formuláře – zde.

 Řízení školy online

Zdroj: http://www.europeanmoneyquiz.cz/