Erasmus in Schools - do vaší školy může přijít celý svět

Vydáno: 4 minuty čtení

Chcete, aby si vaši žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás oživit školní výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools, který iniciovala studentská organizace Erasmus Student Network (ESN) pod záštitou programu Erasmus+.

Řízení školyErasmus in Schools (EiS) je projekt studentské organizace ESN, prostřednictvím kterého se mohou místní žáci či studenti setkat s těmi zahraničními. Školy i školky mají příležitost přivítat výměnné studenty ze všech koutů světa, kteří přijdou představit svou rodnou zemi a podělit se o své osobní zkušenosti se studiem a pobytem v Česku.

Obohacující zážitek

Zahraniční studenti zavítají k vám do školy a žákům představí kulturu, zvyky, tradiční jídla či hudbu své země nebo se zapojí do výuky. Podělí se o zážitky a postřehy ze života v Česku, o dojmy ze studijního pobytu, zmíní pracovní a studijní příležitosti ve své zemi a dají praktické rady těm, kteří by o studiu v zahraničí také uvažovali. Jedná se o velmi autentické setkání, kde nechybí prostor pro dotazy a diskusi. Celý obsah i jazyk prezentace pak samozřejmě záleží na dohodě.
Student Eloy Ojeda Martín ze Španělska, který strávil svůj zahraniční pobyt s Erasmem na ČVUT v Praze, například v průběhu semestru navštívil českou střední školu, kde mohl v rámci hodin španělštiny vystoupit ve dvou skupinách třinácti- a patnáctiletých studentů. Svou prezentaci přizpůsobil různým úrovním jazyka studijních skupin, a přestože se na něj, dle jeho slov, studenti zpočátku tvářili, jako by byl z jiného světa, postupem času se atmosféra změnila: „Zjistil jsem, že mě všichni bedlivě poslouchají, a na konci jako bych se vrátil do svých středoškolských let. Během diskuse jsme se všichni skvěle pobavili,“ popisuje.
Návštěva zahraničního studenta může být atraktivní alternativou k běžným hodinám a stane se obohacujícím a inspirativním zážitkem pro obě strany.

Interkulturní výchova

Schopnost komunikovat s lidmi z celého světa je dnes velkým benefitem. Projekt Erasmus in Schools pomáhá vychovávat generaci otevřených a aktivních mladých lidí a těší se velké podpoře Evropské unie i Domu zahraniční spolupráce.

Ekaterina Kandakova, ruská studentka, která se prostřednictvím sekce ESN Masarykovy univerzity taktéž zapojila do projektu EiS, shrnuje výhody své účasti takto: „Nejenže se zahraniční studenti dozvědí více o vzdělávacím systému a výuce v hostitelské zemi, najdou společné i rozdílné rysy, ale dokonce se mohou nechat inspirovat ke změně ve své rodné zemi.“ Stejnou měrou se zvyšuje motivace žáků a studentů k výjezdu do zahraničí za studiem nebo na stáž. Díky osobnímu setkání se zahraničními studenty mohou zjistit, jak to v jiných zemích chodí, a překonat tak svoje obavy a pochybnosti.

Chcete se zapojit?

Pokud máte zájem se do projektu Erasmus in Schools zapojit, kontaktujte zástupce české kanceláře ESN na e-mailové adrese erasmusinschools@esncz.org a dohodněte s nimi své plány, nabídky i podmínky. ESN školám také nabízí praktickou příručku SocialErasmus+: Erasmus in Schools Guide, která je volně ke stažení na stránce . Kromě podrobnějších informací o této iniciativě obsahuje také několik příkladů konkrétních aktivit, do kterých se mohou zahraniční studenti během školní výuky zapojit.

Erasmus Student Network

Erasmus Student Network (ESN) je největší evropskou studentskou organizací. Působí ve 40 zemích světa a její služby využije ročně více než 150 000 zahraničních studentů. Svými aktivitami napomáhá k utváření mobilnějšího a flexibilnějšího vzdělávacího prostředí, a to nejen podporou a rozvojem samotných studentských výměn, ale také zprostředkováním mezikulturní zkušenosti těm, kteří z různých důvodů sami k pobytu v zahraničí přístup nemají. V Česku je ESN zastoupeno na 18 vysokých školách, kde se zaměřuje především na pomoc studentům ze zahraničí.
Zdroj: Pro časopis Řízení školy - črvnové vydání, Barbora Nájemníková.