Elektronické zjišťování ČŠI

Vydáno: 2 minuty čtení

Fungování mateřských škol v době pandemie COVID-19

V úterý 28. dubna 2020 zahájila Česká školní inspekce elektronické zjišťování směřované ke všem mateřským školám zapsaným do školského rejstříku.

Jeho cílem je zjistit, jakým způsobem fungovaly mateřské školy v období od 11. 3. 2020 do 30. 4. 2020, tedy během mimořádné situace spojené s pandemií COVID-19. Zjišťované informace se týkají zejména délky případného omezení provozu či uzavření škol a výhledů na znovuotevření mateřských škol, organizace vzdělávání v době uzavření nebo omezení provozu, komunikace škol se zákonnými zástupci dětí včetně případných dílčích vzdělávacích aktivit pro děti, se zvláštním důrazem na potřeby dětí v posledním roce předškolního vzdělávání.

Záměrem je také získat příklady inspirativní praxe, které by mohly ostatním mateřským školám v celkovém zvyšování kvality předškolního vzdělávání napomoci.

Elektronický formulář je obsahově sestaven tak, aby ředitel školy nepotřeboval pro jeho vyplnění žádné další konzultace. Se zjištěnými informacemi bude Česká školní inspekce dále analyticky pracovat a budou také předány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přijetí vhodných opatření k budoucí podpoře práce mateřských škol. Elektronické zjišťování bude ukončeno v úterý 5. května 2020.

 

 

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Elektronicke-zjistovani-%E2%80%93-fungovani-materskych-sko