Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ - on-line prostředí

Vydáno: 2 minuty čtení

Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ? Potřebujte nové tipy pro výuku češtiny jako druhého jazyka?

 • Datum: 17. června 2020 on-line prostředí (výuka 13:00 – 14:30, 15:30 – 17:00 hodin), (pauza 14:30 – 15:30 hodin)
 • Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
 • Lektoruje: Mgr. Magdalena Hromadová
 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • Cena: 820,- Kč / osoba

Cíl semináře

Účastníci získají základní orientaci v mnohdy nepřehledném množství dostupných výukových materiálů.

Přihláška

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQRFXltaSyjEpqCMCHhZtsGxrH8s3IYg03XQa-Wrh8CrAUdw/viewform

Obsah

 • elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje web www.inkluzivniskola.cz ,
 • dostupné materiály k výuce ČDJ v kurzu i při běžné výuce,
 • materiály k výuce běžných předmětů umožňující začlenění žáků s OMJ do výuky,
 • e-learningové kurzy ČDJ (např. www.cestina2.cz),
 • tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ,
 • práce nad zadanými úkoly s online nástroji s následným vyhodnocením během semináře,
 • videa nahraná na youtube kanále - používají se k výkladům,
 • diskuze v reálném čase ve formě videokonference.

Pro koho je seminář určen

Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách.

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 15700/2019-1-590). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

 

Zdroj: https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/elektronicke-zdroje-materialy-tipy-pro-vyuku-zaku-s-omj-2