Ekonomické informace pro školy veřejných zřizovatelů

Vydáno: 1 minuta čtení

V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady, případně ostatními neinvestičními výdaji.

Termín pro odeslání žádostí krajských úřadů na ministerstvo je 7. prosince 2020.

Krajské úřady však mohou školám a školským zařízení stanovit dřívější termín tak, aby byly schopny jejich požadavky zpracovat do termínu stanoveného ministerstvem.

Prosíme však školy a školská zařízení o to, aby se svými žádostmi neotálely a včas informovaly krajské úřady. Krajské úřady průběžně informují ministerstvo, aby bylo možno ze strany ministerstva zajistit všechny potřebné kroky k pokrytí všech požadavků.

Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování škol a školských zařízení v roce 2021 s ohledem na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 naleznete zde: http://stistko.uiv.cz/kestazeni/Informace_covid_2021_S_SZ.pdf.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/ekonomicke-informace-pro-skoly-verejnych-zrizovatelu