EDULAB otevírá Program podpory digitalizace škol pro 3000 škol. Připraveny jsou pro ně nové benefity

Vydáno: 4 minuty čtení

Dlouhodobá metodická podpora škol, které chtějí modernizovat svou výuku, slevy na jazykové a přípravné kurzy, poradenské služby v oblasti dotačních titulů nebo nabídka odborných publikací - to je výběr z benefitů, které školám zapojeným do Programu podpory digitalizace škol poskytnou v letošním školním roce partneři projektu. Realizuje jej už čtvrtým rokem nezisková organizace EDUkační LABoratoř a nově je otevřen pro 3000 škol.

Stěně jako v předchozích letech se mohou do programu zapojit mateřské, základní a střední školy z celé České republiky prostřednictvím online registračního formuláře na www.edulabcr.cz/registrace. „Zaznamenáváme sílící zájem učitelů o nové výukové trendy a možnosti začleňování moderních technologií do své praxe. Stále častěji právě ze strany mateřských škol. Tento trend potvrzuje také každoroční nárůst počtu registrovaných škol do programu. Jen v minulém školním roce jsme do programu přijali téměř 1000 nových registrací. To je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli otevřít letošní ročník projektu pro 3000 škol,“ uvedla Květa Sulková, metodička pro sekundární vzdělávání, EDUkační LABoratoř.

Zapojeným školám poskytuje program řadu výhod, a to díky partnerům projektu. Nově se jimi stali vzdělávací společnost Tutor, T-Mobile Czech Republic, Cautor a projekt Čtení pomáhá. Připojili se tak ke společnostem Samsung Electronics Czech and Slovak a EDULOGY. V rámci benefitů mohou školy získat mimo jiné přístup k interaktivním materiálům na vzdělávacím portálu eKabinet.cz, bezplatné školení pro učitele zaměřené na dotykové technologie a digitální obsah, slevy na jazykové a přípravné kurzy, poradenské služby pro školy v oblasti dotačních titulů a odborné publikace pro další vzdělávání učitelů.

„V letošním školním roce jsme náš projekt posunuli zase o pořádný kus dále. Navázali jsme spolupráci se silnými partnery jako Tutor, Čtení pomáhá nebo T-Mobile, kteří nejen učitelům, žákům a studentům, ale i rodičům přinášejí zajímavé benefity. Školy a učitelé mají o digitalizaci zájem a jednou z možností, jak se s moderními trendy ve vzdělávání seznámit, je navštívit naše bezplatné semináře vypsané na www.akademie.edulabcr.cz. Zapojit se do Programu podpory digitalizace škol se prostě vyplatí,“ konstatoval Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

V průběhu uplynulého školního roku proškolili lektoři organizace EDUkační LABoratoř ve 30 metodických centrech po celé České republice téměř 2600 pedagogů. Drtivá většina ocenila profesionálně zorganizované semináře a poskytnutou metodickou pomoc ze strany lektorů při zavádění moderních technologií a inovativních forem výuky do praxe.

Program podpory digitalizace škol je jedním z projektů, v rámci kterého realizuje EDUkační LABoratoř aktivity a činnosti v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a snaží se naplňovat její cíle. K těm mimo jiné patří také rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování digitálních technologií do výuky. Červnového dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci minulého ročníku programu, se zúčastnilo 705 škol. Ze šetření vyplývá, že ICT technologie používá ve výuce 96 procent učitelů. Vzdělávací aplikace a digitální obsah z portálu eKabinet.cz využívá 75 procent dotázaných, z toho pravidelně nebo pro zpestření výuky 58 procent.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

O vzdělávacím portálu eKabinet.cz:

eKabinet.cz je vzdělávací portál, který obsahuje více než 50 000 digitálních vzdělávacích materiálů pro mateřské, základní a střední školy. Tvoří je multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkové materiály. Nástroje pro učitele a vzdělávací materiály jsou k dispozici online, opatřené meta-daty a rozdělené podle předmětů a úrovní. Provozovatelem portálu je společnost EDULOGY, která se věnuje tvorbě digitálního vzdělávacího obsahu a e-learningových technologií pro mateřské, základní a střední školy, instituce, společnosti a širokou veřejnost. Více informací na www.ekabinet.cz.