Eduína 2017: Učení v přírodě, deportační středisko i matematika na tabletu

Vydáno: 4 minuty čtení

Ocenění za inovace ve vzdělávání Eduína 2017 si odnesly organizace pomáhající školám odpovídat na výzvy současné společnosti

Veřejnost i odborná porota vybraly ocenění hodné počiny, které zlepšují český svět vzdělávání. Během slavnostního večera 27. března muselo dvanáct finalistů v pětiminutové prezentaci obhájit svůj projekt před naplněným sálem. Některé oceněné projekty čerpají z naší pohnuté historie, jiné se věnují ve výuce často opomíjeným tématům jako např. práce s informacemi či propojení školy a reálného světa. V neposlední řadě byla oceněna snaha o zlepšení vztahu k matematice.

Cena veřejnosti

V online hlasování bylo rozdáno celkem 5003 platných hlasů.
1. místo: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum) - díky metodám zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky žáci prožívají příběhy pamětníků a hledají paralely současného světa s minulostí.
2. místo: Učíme se venku (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.; Chaloupky, o.p.s.; Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace) - iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem.
3. místo: Edukativní hra Matemág (TechSophia s.r.o. ve spolupráci s H-mat, o.p.s.) - příběhová hra ukazující matematiku jako nástroj k překonávání překážek.

Cena odborné poroty

1. místo: Učíme se venku (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.; Chaloupky, o.p.s.; Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace) - iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem.
2. místo: IWalk – Deportační středisko v Uherském Brodě (PANT, z. s., Gymnázium Uherský Brod) - komentované prohlídky vedené průvodci z řad místních studentů po historických lokalitách spjatých s rasově motivovanou perzekucí obyvatel během druhé světové války.
3. místo: Zvol si info (Zvol si info)- osvěta o mediální gramotnosti a kritickém přemýšlení o informacích vedená skupinou studentů Masarykovy univerzity.

Eduína ZOOM

1. místo: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, z. s.; Eutis, o. p. s.) - spojení studentů s lokálním politikem do týmu, který vypracuje a připraví k realizaci projekt řešící lokální problém.
2. místo: Architekti ve škole (Architekti ve škole) - platforma vzdělávající děti od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování.
3. místo: I-Day (EKO-GYMNÁZIUM Brno) - projektový den pro studenty gymnázia nabízející exkurze, setkávání, přednášky či workshopy s osobnostmi z praxe, který jim pomáhá při výběru studijního oboru či zaměstnání.

Díky partnerství se Citi Foundation získali 3 ocenění v kategorii Eduína ZOOM účast v ročním akcelerátoru, který jim díky podpoře expertů z různých oblastí a finanční prémii (ve výši 50, 30 a 20 tisíc Kč) pomůže rozvíjet svůj projekt dál.

Všechny projekty, které dosáhly v některé z kategorií na první místo, získávají natočení video spotu určeného k propagaci projektu. Videa se záznamem prezentací všech finalistů na slavnostním večeru budou zveřejněna na www.eduina.cz.

Do Auly slávy byl uveden prof. Milan Hejný. Toto ocenění za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání v předchozích letech získali: Jana Nováčková, Jana Hrubá a Jan Sokol.

Barbora Vobořilová, koordinátorka ceny Eduína, řekla: "Živé prezentace nejen oživily slavnostní večer, ale byly přínosné pro autory projektů. I ti, co se v silné konkurenci neprobojovali na první tři místa, mají za sebou důležitou zkušenost a pro další propagaci svého projektu připravenou údernou prezentaci, která zaujme."

Zdroj: Tisková zpráva EDUin