Druhý cizí jazyk volitelnou možností

Vydáno: 3 minuty čtení

Učitelská platforma upozorňuje, že se diskuze o druhém cizím jazyku zaměřuje jen na jeden problém, zatímco podstatná je změna myšlení a celkového přístupu ke vzdělávání ve školách. Jádrem této změny je možnost ovlivnit svou budoucnost a převzít zodpovědnost za své vzdělávání.

Učitelé sdružení v Učitelské platformě podporují návrh ministra školství nabídnout druhý cizí jazyk jen volitelně. „Jsem jazykářka a na běžných základních školách je druhý cizí jazyk pro některé děti opravdu trápení a řada z nich nevidí možnost uplatnění nabytých znalostí v praxi. Takže nejsou moc motivované. Respektovala bych, že každý má jiné nadání a preference,” říká Dita Horká ze ZŠ Vlásenický dvůr v Pelhřimově. „Ten čas by se dal využít efektivněji,” dodává Jana Pleskotová z lovosické ZŠ Sady pionýrů.

Podle Hany Sedlákové ze základní školy na brněnském Jihomoravském náměstí je na mnoha základních škola nabídka druhého cizího jazyka jen omezená a někde si žáci nemohou ani vybrat a druhý jazyk je jim určen. „Neplatí ani předpoklad, že výuka druhého cizího jazyka je základem pro pokračování výuky na středních školách. Návaznost je mizivá nebo dokonce nulová.” Podle Sedlákové by byl užitečnější předmět, který by s cizími jazyky seznamoval, a to například v kombinaci se zeměpisem. „Žáci by se naučili pozdravy v různých řečech, ukázaly by se jim různé druhy písma, v jazycích okolních zemí by dokázali přečíst slovo, jako například přehlásky v němčině, polské spřežky či slovenské l' a ô, a ukázaly by si podobnosti a rozdíly. Možná by si pak děti dokázaly vybrat samy, který další cizí jazyk by chtěly poznat.”

Možnost volby druhého cizího jazyka neznamená, že se druhý jazyk ruší. Naopak každý žák by měl mít stále možnost si jazyk vybrat. Jedná se o návrat k situaci, která zde již před několika lety byla. Škola musí druhý cizí jazyk nabídnout. Ke zvážení je zrušení minimálního počtu žáků pro výuku předmětu, aby nebyl nikdo ve své chuti učit se další jazyk omezován,” sděluje Václav Nádvorník z pražské ZŠ Londýnská.

Předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová vidí v možnosti volby druhého cizího jazyka příležitost, aby si žáci sami volili, co se chtějí učit. „Žáci by se ale měli rozhodovat informovaně. Bylo by vhodné, aby mohli navštívit několik ukázkových hodin a rozhodnout se podle svých preferencí. Ani o druhém cizím jazyku by se nemělo rozhodovat tak, že se rodičům pošlou lístečky, kde jen zaškrtnou zvolený jazyk.” Podle Mazancové by se proto měla nabídka volitelných předmětů rozšiřovat, aby děti mohly více ovlivňovat svou budoucnost a měly na svém vzdělávání vyšší zájem.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 25. dubna 2022, Učitelská platforma

Další aktuality