Dozorující osoby nemusejí dokládat OTN

Vydáno: 2 minuty čtení

Pro školy a školská zařízení zůstaly zachovány výjimky, kdy děti, žáci (i ti nad 12 let) a dozorující osoby nemusejí dokládat OTN v následujících případech:

  • v případě provozu vnitřních sportovišť v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání,
  • v případě provozoven ubytovacích služeb, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,
  • v případě koupališť za předpokladu, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
  • v rámci skupinových prohlídek na hradech, zámcích, zoo a obdobných, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
  • v případě volnočasových aktivit osob do 18 let, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby; toto platí i u volnočasových aktivit nad 18 let a dalších aktivit vyjmenovaných v bodě 14 mimořádného opatření,
  • v rámci návštěvy divadel, hudebních a jiných představení, pokud se těchto aktivit v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí.

Obecně pak opakujeme, že i nadále není nezbytné, aby osoby do 12 let věku prokazovaly při jakékoliv činnosti OTN bez ohledu na to, zda se činnosti účastní žáci jedné školy nebo žáci několika škol.

  • Toto dopadá například na plavecký výcvik žáků 1. stupně (pokud se jedná o žáky do 12 let věku) či na jakoukoliv jinou aktivitu, které se žáci do 12 let věku účastní.

Zdroj: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informaci-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-listopadu-2021/

Další aktuality