Dotazník pro získání informací o reálných potřebách

Vydáno: 1 minuta čtení

Žádost o vyplnění dotazníku pro získání informací o reálných potřebách škol a školských zařízení

Ve dnech 11. listopadu až 5. prosince 2022 včetně probíhá v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) dobrovolné mimořádné šetření pro získání informací o reálných potřebách škol a vybraných školských zařízení k budoucímu směřování implementace strategických dokumentů ke vzdělávání (Strategie vzdělávací politiky 2030+ a Dlouhodobých záměrů vzdělávání ČR a krajů).

Data budou vyplňovat jednotlivé mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, SVČ a ŠPZ bez ohledu na zřizovatele.

Data budou náslendě v agregované a anonymizované formě zveřejněna na webu Edu.cz.

Zdroj: EDU.cz