Dotační výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 28. ledna 2021 dotační výzvu na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021.

Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

Lhůta pro podávání žádostí: do 5. března 2021

Způsob podávání žádostí: formulář https://is-cizincims.msmt.cz a následně zaslání datovou zprávou nebo poštou; systém bude otevřen pro sběr žádostí počátkem února 2021

Oprávněný žadatel: mateřské školy všech zřizovatelů zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

Rozsah jazykové podpory: 1 hodina týdně pro skupinu 1-10 dětí v povinném předškolním vzdělávání za každé pracoviště MŠ

Text vyhlášení je ke stažení zde: Výzva_MŠ_45870_p.pdf

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporu-vzdelavani-cizincu-v-povinnem-predskolnim-1