Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v MŠ

Vydáno: 4 minuty čtení

Od 1. března 2021

Tento metodický materiál je určen mateřským školám, na které se od 1. 3. 2021 na základě krizového opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Povinnost vzdělávat distančním způsobem v případech vymezených v § 184a školského zákona se na mateřské školy vztahuje od začátku školního roku. Všechny školy, včetně mateřských, obdržely v září 2020 komplexní metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, které je zveřejněné na https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/. Zabývalo se právními, organizačními a metodickými aspekty vzdělávání distančním způsobem i v mateřských školách.

Povinnost vzdělávat distančním způsobem přináší pro všechny mateřské školy velkou výzvu. Pedagogové mohou využít osobní zkušenosti i příklady osvědčené praxe ostatních škol, na kterých mohou realizaci distančního způsobu vzdělávání stavět.

Legislativa

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:
a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.
Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

Stravování

Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních či jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech je potřebné informovat zákonné zástupce.

Doporučení se také věnuje:

  • Personálním podmínkám
  • Formě vzdělávání distančním způsobem (off-line či on-line)
  • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Materiálně-technickému vybavení a softwarovým nástrojům
  • Komunikaci s rodiči

Důležité odkazy

Zdroj: MŠMT