Doporučení pro očkování dětí

Vydáno: 1 minuta čtení

Platí stále pravidlo, pokud je dítě zdravé, nemělo by se pravidelné očkování odkládat. 

Vedle současné epidemie koronaviru jsou další infekční nemoci, které jsou závažné a kterým lze předcházet očkováním.

V uzavřených oblastech je doporučeno pokračovat v pravidelném očkování dětí.

Snahou je minimalizovat následky, které by snížení proočkovanosti u dětí v daných oblastech přineslo a vedlo k nárůstu těchto infekcí u dětí a následně i v dospělé populaci (spalničky, pertuse, atd.).

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 dne 11. 3. 2020 následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: „Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci“ https://www.vakcinace.eu/data/files/stanoviskocvskcovid-19final.pdf

Platí stále pravidlo, pokud je dítě zdravé, nemělo by se pravidelné očkování odkládat.

 

Zdroj:  www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-ockovani-deti-v-uzavrenych-oblastech