Doporučení ČŠI pro školy

Vydáno: 1 minuta čtení

Organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021

Česká školní inspekce bude sledovat, jakým způsobem je promyšlena návaznost vzdělávání ve školním roce 2020/2021 na vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a jakým způsobem jsou prováděné změny vykomunikovány s jednotlivými aktéry. Předmětem zájmu České školní inspekce nebudou formální úpravy ŠVP nebo jejich soulad s příslušným rámcovým vzdělávacím programem v kontextu změn vynucených pandemií.

Více informací naleznete níže v přiloženém souboru.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/file/53582/