Dokumenty nutné k předložení za účelem sepsání smlouvy (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT zveřejňuje v sovislosti s novelou školského zákona přehled dokumentů nutných k předložení MŠMT za účelem sepsání smlouvy (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona.

Zájemci o sepsání smlouvy (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání v zahraničí podle § 38 odst. 5 a 6 školského zákona předkládají MŠMT následující dokumenty:

 1. Žádost o uzavření smlouvy
 2. Vstupní zpráva (formulář ke stažení na webových stránkách MŠMT)
 3. Přílohy:
 • doklad o zřízení vydaný v souladu s právním řádem příslušného státu (tj. platné stanovy a jejich překlad, nebo alespoň překlad příslušné pasáže, kde je výslovně řečeno, že je spolek způsobilý k výuce/ výkonu pedagogické činnosti) a odkaz na vzdálený přístup, kde lze informaci o registraci spolku v zemi působnosti ověřit
 • doklad o registraci právnické osoby (spolku, školy) s uvedeným číslem registrace (obdoba českého čísla IČO)
 • doklad o finanční bezúhonnosti právnické osoby (vydaný finančním úřadem nebo jiným úřadem), ne starší než 1 rok
 • doklad o pověření vedením spolku (výpis z registru asociací atd., kdo je aktuálně představenstvem spolku) ne starší než 6 měsíců
 • vzdělávací program školy (podepsaný ředitelem školy)
 • doklady o kvalifikaci garanta/ů pro 1., případně 2. stupeň ZŠ
 • doklad o způsobilosti k užívání prostor (např. kopie smlouvy), v případě, že takový dokument neexistuje, pak souhlas odpovědné osoby s využitím prostor pro výuku
 • závazné prohlášení o kapacitě školy
 • závazné prohlášení o materiálních podmínkách zajištění výuky
 • vzor formuláře k evidenci žáků
 • vzor třídní knihy
 • pravidla pro hodnocení žáků

Důležité informace:

Vstupní podmínkou pro žadatele jsou alespoň tři ukončené školní roky výuky dětí- žáků v době povinné školní docházky, které musí být doložitelné (podrobněji viz vstupní zpráva o dosavadním vzdělávání).

Všechny doklady se předkládají v češtině nebo s překladem do češtiny (s uvedením kdo a kdy překlad zpracoval a s jeho podpisem, pokud není úředně ověřený překlad).

Veškeré dokumenty je nutné zaslat v listinné podobě na adresu MŠMT ČR, oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, a zároveň elektronicky ve formátu pdf (eva.tuckova@msmt.cz a v kopii svatopluk.pohorely@msmt.cz).

Všechny přílohy musí být označeny a s podpisem ředitele školy.

Po obdržení všech požadovaných dokladů, jejich posouzení a budou-li splněny všechny předpoklady, může být zaslána smlouva k podpisu ředitelem školy.

Tyto informace jsou ke stažení zde: Doklady k predlozeni_smlouva s MSMT_20151001.pdf