Dokládání OTN a počet účastníků akcí (obecně)

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména dokládání OTN). 

Nadále bude regulováno pouze konání hromadných akcí, a to omezením počtu současně přítomných osob:

  • umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce se mohou konat za účasti maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni,
    • od 19. 2. 2022 se umožňuje až 500 diváků, pokud nejsou usazeni, nebo v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1000 diváků, ale přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit ještě nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení,
  • ostatní hromadné akce (spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění) se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků (omezení se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu),
    • od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob,
  • organizované volnočasové (zájmové) aktivity dětí a mládeže, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků,
    • od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob.

Znamená to tedy, že pro účely využívání služeb a činností, které upravovalo mimořádné opatření k maloobchodu, již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci).

 

Zdroj: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/