Dohoda Home-Office, Vnitřní předpis

Vydáno: 1 minuta čtení

Legislativa

Vzory: Dohoda Home-Office, Vnitřní předpis

Zdroj: Autory aktuality a vzorů jsou Marie Soukupová, paralegal a Mgr. David Šupej, advokát. SEDLAKOVA LEGAL, Brno