Dočasné uzavření zájmových útvarů v Kraji Vysočina

Vydáno: 3 minuty čtení

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, které s účinností od 5. 10. 2020 od 0:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59.

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, které s účinností od 5. 10. 2020 od 0:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin nařizuje mimořádná opatření při epidemii na území Kraje Vysočina, bude v uvedeném období zakázána osobní přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání v SVČ.

Celé znění - ZDE.

Nařízení s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina spočívající v:

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven;
  • individuální konzultace;
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
  • klinické a praktické výuce a praxi,

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

  • povinné školní docházky;
  • praktického vyučování a praktické přípravy;
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých,

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv, 6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Zdroj: Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě - https://ddm.nmnm.cz/docasne-uzavreni-zajmovych-utvaru/?fbclid=IwAR1Q6C2EeG2wKUcYKNhDENmzI36HToIe8oVDXXoVMAS2qXaZuDNWJN6zjHc