Do škol se díky operačnímu programu Ministerstva školství dostalo v posledních dvou letech téměř 60 tisíc počítačů.

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s krizí okolo koronaviru v posledních dvou měsících mapovalo, jak jsou na tom české školy nejen s distanční výukou, ale také se samotnou výpočetní technikou. V návaznosti na toto šetření jsme zahájili spolupráci s neziskovým sektorem skrze projekt Ucimeonline.cz, který školám pomáhá se zprovozňováním online výuky a zajišťováním počítačů pro potřebné žáky. MŠMT v posledních dvou letech školy podpořilo pomocí šablony „Využití ICT ve vzdělávání“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), díky které se do škol dostalo skoro 60 tisíc notebooků či tabletů. Ty mohou v současné době školy zapůjčit žákům také pro domácí využití. Metodickou podporu pak školám poskytuje ministerstvo školství také prostřednictvím Národního pedagogického institutu.

Šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“ výzvě Šablony II. OP VVV zvolilo celkem 3572 škol a školských zařízení, a to v celkové hodnotě 619 milionů korun. Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně možnosti nakoupit zařízení - tzv. mobilní ICT učebnu, kdy je možné z prostředků hradit i práci učitele s technikou ve výuce. „Podle našich odhadů bylo nakoupeno téměř 60 000 zařízení, notebooků či tabletů. Na základě našeho výkladu je kvůli C-19 možné toto vybavení zapůjčit žákům domů,“ říká ministr školství Robert Plaga. Z celkového počtu 3572 škol využilo šablonu 2588 škol základních a 914 škol středních. Zbytek tvoří například základní umělecké školy, střediska volného času či školní kluby a družiny. V současné době se školy mohou hlásit do třetí vlny šablon, která potrvá do června 2021.

Ministerstvo školství v tomto směru navázalo také spolupráci s platformou Ucimeonline.cz. „Od oznámení MŠMT se na nás obrátilo 205 nových škol - základních i středních, kterým naši dobrovolníci pomáhají zdarma se zprovozňováním online výuky. Školy se na nás také obracejí o pomoc se zajištěním počítačů pro žáky, kteří v rodině nemají základní technické vybavení, aby se mohli k online výuce připojit,” uvádí Eva Pavlíková z Česko.Digital, koordinátorka projektu Ucimeonline.cz. „Čerstvě naši organizaci ze svého krizového fondu podpořila Nadace České spořitelny, díky které budeme moct v naší pomoci pokračovat dlouhodobě a podpořit tak více škol i potřebných rodin,” dodává Eva Pavlíková. Platforma Ucimeonline.cz je komunitní aktivitou neziskové organizace Česko.Digital a více než patnácti spolupracujících organizací. V projektu je zapojeno přes čtyři stovky expertních dobrovolníků, kteří již dnes aktivně pomáhají školám online vzdělání zprovoznit. Veškeré tyto služby jsou školám nabízeny a poskytovány zdarma.

Kromě výše uvedené podpory se mohou školy obrátit také na přímo řízenou organizaci ministerstva školství Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR), jehož podpora je zaměřena především na metodiku online výuky, a to včetně využití řady webinářů, které tento institut bezplatně školám poskytuje. Celkem již bylo osloveno 727 základních a středních škol a největší zájem byl o podporu z oblasti digitálních nástrojů a aplikací pro vzdělávání na dálku. Školy zajímala také práce s hodnocením na dálku, respektive hodnocením formativním, a způsoby zapojení žáků do distančního vzdělávání včetně komunikace s nimi. Zároveň s oslovováním škol již proběhlo nebo je naplánováno více než 150 metodických konzultací, v rámci kterých školám poskytují podporu krajští ICT metodici či oboroví didaktici NPI ČR.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/do-ceskych-skol-se-diky-operacnimu-programu-ministerstva