Divadlo Paměti národa je tu pro všechny

Vydáno: 3 minuty čtení

Česká školní inspekce vydala zprávu o stavu výuky a znalostí moderních dějin v základních a středních školách v České republice. Více než polovina žáků a studentů dosáhla pouze minimální nebo nedostačující úrovně. Jedním z doporučení ČŠI školám je využívat ve větší míře materiály a aktivity externích organizací; Post Bellum/Paměť národa jsou zde uvedeny na předním místě. Jednou z možností, kterou nabízí vzdělávání Paměti národa jak školám, tak rodičům a široké veřejnosti, je právě Divadlo Paměti národa, v jehož aktivitách se snoubí umělecké aktivity a novodobá historie.

„Naším specifikem je zpracování historických témat divadelními prostředky, propojování amatérů s profesionály, mezigenerační dialog, mezinárodní spolupráce, ale také genius loci – pracujeme na místech, která odpovídají zpracovávanému tématu,“ říká Tamara Pomoriški, divadelní režisérka a umělecká vedoucí Divadla Paměti národa.

Pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let jsou smysluplnou mimoškolní aktivitou Divadelní ateliéry Paměti národa. Jedná se o pravidelná setkání, která rozvíjí talent, kritické myšlení a chápání dějin 20. století v kontextu současnosti. Účastníci zpracovávají příběh konkrétního pamětníka z určitého období formou divadelního představení. Setkání probíhají jednou týdně v rozsahu 1,5 hodiny, a kromě Prahy jsou již ateliéry dostupné také pro zájemce v Brně, Hradci Králové, Liberci, Pardubicích a Ostravě.

Divadelní dílny Paměti národa jsou doslova pro všechny věkové kategorie. Interaktivní dílny pro mladé lidi umožňují vyzkoušet si práci s příběhy pamětníků a inscenačně je zpracovat. Kreativní dílny pro seniory využívají jejich vlastní vzpomínky jako zdroj pro tvorbu divadelních etud. A mezigenerační divadelní dílny propojují všechny generace bez rozdílu věku. Účastníci se vzájemně poznávají a tvoří.

Pro širokou veřejnost jsou určeny také inscenace Divadla Paměti národa, které vznikají v koprodukci s profesionálními divadly a institucemi a jsou tak plnohodnotnou součástí českého profesionálního divadelního umění. Jsou vždy tematicky vyhraněné a uváděné v unikátním prostoru. Cílem je propojit mladé umělce a studenty s etablovanými profesionálními umělci. V minulém roce tak například vzniklo výjimečné taneční představení Silnice č.19, které připomnělo osudy romských obětí během holocaustu.

Další premiéra se připravuje již tradičně na Mezinárodní den památky obětem holokaustu 27. ledna 2024, tentokrát ve spolupráci s partnerem Národní galerií v Praze.

Divadlo Paměti národa rozšiřuje svou působnost také na poli mezinárodní spolupráce.  Spolupracuje s divadly a organizacemi podobné poetiky či zaměření z Evropy, jako jsou Theater Na de Dam z Nizozemí, Fanfakids z Belgie nebo Das Letzte Kleinod z Německa Se zahraničními partnery realizuje workshopy pro děti a mladé lidi. Od roku 2022 pořádá dílny i pro ukrajinské děti.

„Máme radost, že můžeme nabídnout zajímavé aktivity jak školám, tak široké veřejnosti, mladým i starým lidem, milovníkům divadla a těm, kteří chtějí lépe poznat moderní historii. Zkrátka vítáme všechny, kteří by se chtěli připojit k naší divadelní partě,“ dodává Walter Nagy, koordinátor Divadla Paměti národa.

Více informací na https://divadlo.pametnaroda.cz/

Zdroj: Postbellum.cz