Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Vydáno: 1 minuta čtení

Jednodenní seminář pro pedagogy běžných i speciálních mateřských škol. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dětem s poruchami autistického spektra (PAS), účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při výuce v MŠ. Praktická část je věnována metodám práce se zaměřením na klíčové oblasti intervence u dětí s PAS.

Závěr semináře je věnován specifikům vzdělávání ve speciální mateřské škole a integrace do běžné mateřské školy.

Počet hodin: 8

Kurz je akreditován u MŠMT.

Přednášející:

Bc. Jan Kouřil – vedoucí Střediska rané péče Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

Termín konání: 16. 3. 2016

Místo konání: Středisko rané péče Národního ústavu pro autismus, z.ú., Českolipská 621/26, Praha 9 - Prosek

Cena semináře: 1300,- Kč

Více informací a možnost přihlášení na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.