Dítě s autismem ve třídě

Vydáno: 1 minuta čtení

Vzdělávací program Dítě s autismem ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny jmenujme realizaci jednotlivých opatření IVP, komunikaci mezi učiteli, formami interakce mezi školou a rodinou. Posluchači se seznámí i různými formami spolupráce školy s odborníky, především psychology, psychiatry či speciálními pedagogy. Seminář bude doplněn konkrétními kazuistikami a rozborem řešení obtížných momentů ve vzdělávání.

Účastník kurzu bude mít možnost seznámit se s postupy, jak nastavit fungující komunikaci mezi pedagogem, asistentem pedagoga, SPC či PPP, rodinou a žákem.

Z obsahu:

– Formální i organizační opatření spojená s integrací dítěte s PAS do běžné třídy.

– Nastavení komunikačních kanálů mezi rodinou a školou.

– Individuální vzdělávací plán z pohledu všech zainteresovaných subjektů: rodina, škola, SPC či PPP a žák.

– Evaluace individuálního vzdělávacího plánu.

Přednášející:

PhDr. Jitka Kendíková

ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

Termín konání:

10. 2. 2016, od 9:00 do 15:00

Místo konání:

Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1

Cena semináře: 890 Kč

Jak seminář objednat?

Na internetových stránkách www.pasparta.cz, nebo na mailové adrese: seminare@pasparta.cz, kde Vám také rádi odpovíme na případné další dotazy.