Distanční výuka zvyšuje rozdíly v kvalitě vzdělávání. Je třeba to řešit

Vydáno: 1 minuta čtení

Do lavic základních škol se dnes vrací děti z prvních a druhých tříd. Distančně se ale stále vzdělává přes milion žáků a studentů. A stát by neměl zapomínat na zvýšené nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, které z tohoto typu výuky plynou.

EDUin důrazně upozorňuje, že je potřeba zaměřit se i na další oblasti, než je jen aktuální scénář návratu do škol. Z dat a výpovědí žáků, rodičů, učitelů a ředitelů plyne, že mezi školami a uchopením distanční výuky a její efektivitou, jsou obrovské rozdíly. Ještě větší pak najdeme v rodinném zázemí dětí. To vše jsou hlavní faktory ovlivňující, jestli a jak se dítě do výuky na dálku zapojilo. Stát proto musí promyslet i to, jak se vyrovná s nerovnostmi, které v průběhu distanční výuky vznikly a vznikají. Nabízíme pět témat, která je při tom dobré neopomenout:

  • Pedagogická intervence
  • Doučování žáků během letních prázdnin
  • Opakování ročníků
  • Jednotné přijímací zkoušky
  • Znovuotevírání škol

Více informací v tiskové zprávě EDUin.

Zdroj: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-distancni-vyuka-vyuka-zvysuje-rozdily-v-kvalite-vzdelavani-je-treba-to-resit/