Distanční výuka v minulém školním roce z pohledu druháčků

Vydáno: 4 minuty čtení

Jak prožívaly distanční výuku v prvním a druhém pololetí minulého školního roku děti ve druhých ročnících základních škol? Opakovaně jsme navštívili devět tříd a požádali děti o zhodnocení obou vln distanční výuky, které zažily jako druháčci.

Děti, které navštěvovaly v uplynulém školním roce druhé ročníky ZŠ, mají za sebou jedinečnou zkušenost. Nezažily totiž školní docházku bez vpádů distanční výuky. Pandemie Covid-19 již v předchozím roce, kdy chodily do první třídy, vedla k uzavření škol a k přesunu výuky do domácího prostředí. Totéž pokračovalo ve druhém ročníku. Celkem tak mají za sebou tři období distanční výuky – na jaře 2020, na podzim 2020 a na jaře 2021.

V průběhu druhého ročníku jsme požádali žáky devíti tříd o zhodnocení období distanční výuky v podzimní a jarní vlně. Jednalo se o třídy, v kterých provádíme dlouhodobý výzkum s názvem „Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti na začátku školní docházky“ (podrobnější informace o projektu viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-2075.html). Třídy navštěvuje celkem 207 dětí a jsou lokalizovány v různých částech České republiky.

Děti vyplňovaly 2-3 dny po obnovení prezenční výuky stručný dotazník, který obsahoval 10 výroků. Jejich znění uvádí tabulka níže. S jednotlivými výroky děti buď souhlasily (v takovém případě vybarvily obrázek u výroku), nebo nesouhlasily (obrázek nechaly prázdný). Souhlas znamenal, že děti podobnou větu o svých pocitech říkají nebo by říci mohly; výrok se tedy shodoval s jejich pohledem.

Žákovské hodnocení distanční výuky bylo poměrně negativní. Děti si uvědomovaly náročnost této formy. Většina dětí uváděla, že ve škole se jim daří učení lépe a po normálním učení ve škole se jim stýskalo. Samozřejmě jim také chyběly ostatní děti. Pro podstatnou část dětí byly úkoly nezábavné, učení je nudilo a rodiče je museli do učení nutit. Na druhou stranu však období distanční výuky znamenalo intenzivnější kontakt s rodinou a více volného času, což obojí děti oceňovaly.

 

Podzim

Jaro

Přes počítač se mi učilo dobře.

44 %

25 %

Chyběli mi spolužáci.

94 %

97 %

Učení mě často nudilo.

49 %

57 %

Líbilo se mi, že jsem měl/a více volného času.

78 %

80 %

Rodiče měli čas pomáhat mi s učením.

67 %

56 %

Stýskalo se mi po lavici a normálním učení.

81 %

84 %

Úkoly mě bavily.

57 %

53 %

Líbilo se mi, že jsme byli více s rodinou.

85 %

89 %

Rodiče mě museli do učení nutit.

41 %

37 %

Ve škole mi jde učení lépe než doma.

85 %

90 %


Srovnání žákovského pohledu na podzimní a jarní vlnu distanční výuky naznačuje zhoršující se trend. Ve většině oblastí děti uváděly s jarní distanční výukou horší zkušenosti. Na jaře je učení více nudilo, rodiče měli méně času jim pomáhat, ostatní děti jim chyběly silněji atd. Výjimkou bylo větší ocenění volného času a rodinné pospolitosti a dále menší rodičovská regulace. Z žákovských odpovědí lze usuzovat, že v průběhu školního roku více dětí získalo samostatnější přístup k učení a rodiče je nemuseli tolik nutit. Dominantně však platí, že třetí, jarní vlna distanční výuky byla pro děti náročnější. Zatímco ještě na podzim uváděla téměř polovina dětí, že učení přes počítač zvládaly dobře, na jaře to byla už jen čtvrtina.

Vzhledem k tomu, že vyučující se během školního roku zdokonalovali v metodách distanční výuky, po technické i didaktické stránce výuka probíhala systematičtěji a školy měly k dispozice více materiálů, nelze zhoršující se žákovské hodnocení vysvětlovat jen kvalitou výuky. Spíše se jedná o důsledek celkového vyčerpání z náročného pandemického období. Musíme doufat, že se nebudou v dalším školním roce tak dlouhé vlny distanční výuky opakovat. 

Podrobnou analýzu pohledu žáků 30 tříd na distanční výuku naleznete na webu projektu.

Zdroj: Pro Aktuality Řízení školy online Irena Smetáčková, Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy