Díky dotacím postavila ZŠ na Zbraslavi nové třídy

Vydáno: 1 minuta čtení

Základní škola Vladislava Vančury na pražské Zbraslavi se za uplynulý rok rozrostla o celkem dvanáct nových tříd pro výuku, tři třídy školní družiny, tělocvičnu, kabinety, počítačovou učebnu a další zázemí. Na rozšíření školy přispělo více než 20 miliony korun Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z programu Rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol. Slavnostního otevření nových výukových prostor se dnes zúčastnil náměstek ministra školství Stanislav Štech.

Nové třídyRozšíření této školy ukazuje, že díky spolupráci všech odpovědných aktérů lze i ve velmi krátkém čase vyřešit kapacitní problémy způsobené demografickou vlnou“, uvedl náměstek Štech.

Stavba nových částí školní budovy byla zahájena v červnu 2016, celkový rozpočet činil 81 milionů korun. Kromě dotace MŠMT poskytlo peníze na stavbu školy také hlavní město Praha a městská část Praha-Zbraslav, která je zřizovatelem školy.

Z programu MŠMT na rozvoj škol a školek bylo dosud financováno 83 projektů, v letech 2014 - 2021 se na tyto účely rozdělí celkem 1,5 miliardy korun. V letošním roce bude poskytnuta dotace na dalších 20 projektů.Ministerstvo bude usilovat o navýšení investičních prostředků v programu pro mateřské a základní školy ještě v tomto roce, protože má k dispozici několik kvalitních projektů. I nadále platí, že podpora bude zaměřena na oblasti, kde se projevil nedostatek míst ve školách.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/diky-dotacim-postavila-zs-na-zbraslavi-nove-tridy