Digitální vzdělávání spíše ano, mobil při hodinách nikoli,

Vydáno: 1 minuta čtení

tvrdí průzkum mezi rodiči.

Z výzkumu inovační společnosti IdeaSense pro vzdělávací organizaci School My Project vyplynulo, že skoro 61 procent z nich souhlasí, aby školy využívaly moderní komunikační prostředky a technologie. V článku si můžete přečíst, že dvět třetiny rodičů si nepřejí zapojit do výuky sociální sítě a mobilní telefony.

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/digitalni-vzdelavani-spise-ano-mobil-pri-hodinach-nikoli-tvrdi-pruzkum-mezi-rodici-40304008

Řízení školy online

Tématu "mobily ve výuce"

jsme se také věnovali v časopisu Řízení školy.