Digitální učební pomůcky pro vaše žáky

Vydáno: 2 minuty čtení

živě streamovaná diskuse k tomuto tématu se uskuteční 29. 11. od 15 hodin.

V letošním roce mají školy opět možnost pořídit digitální učební pomůcky pro své žáky z finančních prostředků Národního plánu obnovy na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. A budou je mít i v roce následujícím.

Ve společné diskuzi připomene Anna Stočesová Martinková, vedoucí Oddělení podpory digitálního vzdělávání MŠMT, účely, k nimž lze finance použít, včetně vysvětlení, jaké pomůcky můžeme podle podmínek NPO považovat za ty, které slouží k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků. Rozebere rovněž, které jsou primárně určeny k prevenci digitální propasti. Zástupci škol vás seznámí s tím, jaké digitální pomůcky pro žáky pořídili, jak o nich uvažovali při výběru a jak je využívají, aby co nejlépe sloužily svému účelu. S ohledem na nezbytné závěrečné administrativní vypořádání nákupu zazní základní informace také k tomuto kroku.

V průběhu celé diskuze vám zástupce sítě IT guru Petr Nepustil vysvětlí, jakou podporu školám tato síť odborných IT konzultantů zdarma nabízí ve všech fázích od výběru přes správu, zajištění bezproblémového fungování digitálních pomůcek ve škole až po poradenství k závěrečnému vypořádání. Uvítáme také představitele dvou škol: ředitelku ZŠ Zdenky Bauerové, paní Olgu Janouškovou a zástupce ředitelky ZŠ Trmice, pana Jana Pobudu.

Kulatý stůl je součástí podpory škol při zavádění informatické a digitální revize RVP do vzdělávání, pořádá ho Národní pedagogický institut ČR prostřednictvím projektu Národní plán obnovy Digi.

 

NPO: pokročilé, nebo základní digitální pomůcky? Rozhodují potřeby žáků – sledujte 11. od 15 hodin

 

Zdroj: NPI ČR