Digitální stopa zdarma a pro všechny

Vydáno: 5 minut čtení

Ačkoliv to zní jako klišé, digitální technologie a internet jsou nedílnou součástí dnešní společnosti. Děti jsou vystavovány jejich přítomnosti a vlivu už od nízkého věku a není ničím nevídaným, že v mateřské škole nebo na prvním stupni základní školy jsou děti vybaveny mobilním telefonem či tabletem. Reakce na to jsou různé, což dokazuje intenzivně řešený trojúhelník mobilních telefonů, škol a zákazů.

Digitální technologie samozřejmě přinášejí dětem řadu rizik a hrozeb, ať už se jedná o závislosti, či sociálně patologické jevy, jako například kyberšikanu. Osobně zastávám stanovisko, že zákaz mobilních telefonů není dostatečné a dlouhodobě užitečné řešení. Pokud je škola místem, které má žáky připravit na život a vybavit je kompetencemi, které jim umožní uspět, je nezbytně nutné věnovat se této problematice více systematicky. Technologicky bohaté prostředí vykresluje všední každodennost dětí. Je však na nás, abychom je učili, jak se v tomto prostředí bezpečně pohybovat. Nikdo netvrdí, že je tato cesta snadná, ale kdo má s dětmi podobná témata řešit, když ne škola? Rodiče? Ti často spoléhají na to, že je za ně škola pokryje. Děti si navíc cestu k digitálním technologiím najdou i přes zákazy.Řízení školy
Od mobilních telefonů jsme jen krůček k sociálním sítím. Zde navážu na zajímavý průzkum, který publikovala v červnu 2019 Univerzita Palackého v Olomouci spolu se společností O2.1) Výzkumný vzorek přesahoval 27 000 dětí a zapojeny byly všechny kraje. Data například uvádějí, že sociální sítě jsou frekventovaně navštěvovány i dětmi, které by tam minimálně vzhledem k podmínkám jejich používání neměly být. Velmi oblíbenou sociální sítí, kterou děti ve věku 9 až 12 let rády navštěvují, je TikTok. Tato sociální síť slouží k publikování krátkých videí s hudebním doprovodem. Děti si zde budují svou vlastní subkulturu, která není viditelná, ale je velmi živá. Běžně pod celým svým jménem publikují nejrůznější parodie, opakují výzvy nebo otevřeně pořádají srazy. Své jméno a tvář zde propůjčí sdílenému obsahu, často vulgárnímu či sexuálně orientovanému, který jim může velmi snadno znepříjemnit život, neboť se stává jejich digitální stopou. Nehovoříme zde přitom jen o TikToku, ale i o stálicích, jako jsou Instagram nebo YouTube. A že je toto téma opravdu významné, dokazuje číslo 0,97 %. Tolik českých dětí ve věku 7 až 17 let totiž dle zmíněného průzkumu nemá profil na žádné sociální síti.
Máme tedy před sebou jasně pojmenovaný problém a pobídku k jeho řešení. Jenže co s tím v každodenní školní praxi? V terénu vnímáme nejistotu škol při práci s těmito tématy, kterou často otevřeně přiznávají. Řada učitelů se mezi čtyřma očima při rozhovorech na chodbách a neformálních sezeních svěří, že má zkrátka strach a neví, jak na to. To ale není nic špatného. Umění sebereflexe je dobrý základ pro pozitivní změnu. I tato nejistota byla jedním z podnětů, které Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost motivovaly k přípravě online vzdělávací aktivity, která nese jednoduchý, avšak výstižný název: Digitální stopa.
Digitální stopa je online interaktivní aktivita určená žákům 5. a 6. tříd, která je hravou formou provází již pojmenovanými tématy, tedy od digitální stopy až po kyberšikanu. Využít tuto vzdělávací aktivitu pro preventivní účely může kdokoliv, kdo má zájem přispět k budování bezpečných návyků a chování dětí na internetu.
Základem aktivity jsou komiksy, které vykreslují příběh a životní zvrat dívky, která využívala sociální sítě, a ačkoliv nepublikovala nijak závadný obsah, nakonec byl využit proti ní. Kromě komiksů obsahuje aktivita také interaktivní části, které žákům umožní sbírat body. Jejich primárním smyslem je ovšem pomoci žákům umocnit nové znalosti, a mají tedy ryze didaktický význam. Sbírání bodů je nastavené tak, aby netvořilo poražené, ale pouze vítěze. Žák zůstává při průchodu digitální stopou aktivní, hodnotí, analyzuje a tvoří závěry. Využít vzdělávací aktivitu je pak možné různými způsoby. V ideálním případě učitel vše uvede, následně nechá žáky procházet aktivitou a poté rozvádí diskusi dle dalších podpůrných materiálů, které k Digitální stopě patří. Nezavrhujeme však ani méně obsáhlou variantu, která diskusi neobsahuje. Oceňujeme snahu kohokoliv, kdo se o osvětu aktivně pokusí. Digitální stopa je navržena takovým způsobem, aby byla sama o sobě edukačně funkční. Stačí žáky nechat si hrát.
Řízení školyVzdělávací aktivita bude od 3. 9. 2019 zpřístupněná na adrese www.digistopa.cz. K dispozici bude komukoliv – školám i rodičům. K tomu, abyste si mohli Digitální stopu projít, není třeba nic stahovat ani instalovat. Nemusíte se registrovat ani přihlašovat. Vzdělávací aktivita zatím není optimalizovaná pro mobilní telefony a na základě dobré praxe doporučujeme Digitální stopu spouštět v prohlížeči Google Chrome. A odpověď na přirozenou otázku zní: ano, vše je a bude bezplatné. Jsme státní organizace, které zákon ukládá věnovat se i osvětě.
Na závěr nezbývá než dodat, že naše online vzdělávací aktivita není samospásná. Daným tématům je třeba se věnovat komplexně a dlouhodobě. Věříme, že Digitální stopa může pomoci nesmělým učitelům k tomu, aby překonali své obavy, a ostříleným pedagogům rozšířit repertoár nápadů, jak se žáky bezpečný internet ve výuce řešit.
 
 
1) KOPECKÝ, K. a R. SZOTKOWSKI. České děti v kybersvětě: Jak se chovají a co jim hrozí? Výzkumná zpráva. E-Bezpečí [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019 [cit. 2019-06-21]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/117-ceske-deti-v-kybersvete/file.
 
 
Zdroj: Pro časopis Řízení školy 9/2019 David Kudrna